El Dia Mundial sense Tabac es focalitza en protegir els adolescents i joves dels perills de fumar

El Dia Mundial sense Tabac (World No Tobacco Day) és una iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que se celebra des de 1988 cada any el 31 de maig. Aquesta data coincideix amb el darrer dia de la XXV Setmana Sense Fum que organitza SumaSalut i de la Setmana Europea contra el Càncer de la European Cancer Leagues.

Aquest esdeveniment pretén informar la població sobre els perills que suposa el consum de tabac, la principal causa prevenible de defunció al món. La jornada també pretén fer difusió de les pràctiques comercials de les empreses tabaqueres i de les iniciatives que coordina l’OMS per lluitar contra l’epidèmia del tabaquisme, així com donar a conèixer tot el que les persones poden fer per reivindicar el seu dret a la salut i a una vida sana. Un altre dels objectius d’aquesta celebració és protegir les generacions futures del consum de tabac.

El lema de 2024 per al Dia Mundial sense Tabac amb el lema « Protegir els joves de la interferència de la indústria del tabac», amb la finalitat de crear consciència sobre la influència nociva de la indústria del tabac en els joves.

Aquest any 2024, el tema del Dia Mundial sense Tabac (DMST) se centra a advocar que es deixi de perseguir els joves amb productes que són perjudicials per a la seva salut. Els joves de tot el món estan demanant als governs que adoptin polítiques que els protegeixin de les pràctiques manipuladores de les indústries tabaqueres i les que hi estan relacionades, inclosa la comercialització incessant dels seus productes perillosos a través de les xarxes socials i les plataformes d’estríming. Aquest discurs, proporciona una plataforma perquè els joves, els formuladors de polítiques i els defensors del control del tabac a escala mundial discuteixin el tema i instin els governs a adoptar polítiques que protegeixin els joves de les pràctiques manipuladores de la indústria del tabac i les que hi estan relacionades. Tot i que el consum de cigarretes ha disminuït al llarg dels anys a causa dels fenomenals esforços de la comunitat per al foment del control del tabac, cal insistir en aquests esforços per salvaguardar aquests grups vulnerables.

Segons dades del 2022, a tot el món, almenys 37 milions de joves d’entre 13 i 15 anys consumeixen alguna forma de tabac. A la Regió d’Europa de l’OMS, l’11,5% dels nens i el 10,1% de les nenes entre 13 i 15 anys són consumidors de tabac (4 milions).

Per què la indústria del tabac s’adreça als joves?

Per continuar generant milers de milions de dòlars en ingressos, la indústria del tabac necessita reemplaçar els milions de clients que moren i els que abandonen el consum de tabac cada any. Per assolir aquest objectiu, treballa per crear un entorn que promogui el consum dels seus productes entre la propera generació, inclosa una regulació laxa per garantir que els seus productes estiguin disponibles i siguin assequibles. La indústria també desenvolupa productes i tàctiques publicitàries que atrauen infants i adolescents, als quals arriba a través de les xarxes socials i les plataformes d’estríming.

Productes com les cigarretes electròniques i les bosses de nicotina estan guanyant popularitat entre els joves. S’estima que el 12,5% dels adolescents de la Regió d’Europa van utilitzar cigarretes electròniques el 2022, en comparació amb el 2% dels adults. En alguns països de la Regió, les taxes d’ús de cigarretes electròniques entre els escolars són entre 2 i 3 vegades més altes que les taxes de consum de cigarretes.

La indústria ven intencionalment una dependència mortal als joves. I, en aquest sentit, el DMST 2024 fa una crida als governs i a la comunitat de control del tabac perquè protegeixin les generacions actuals i futures, i responsabilitzin la indústria del tabac del dany que causa.

El tabac, factor de risc pel desenvolupament de molts càncers

El tabac és la principal causa evitable de malaltia i de mort prematura de càncer, i la que millor es pot prevenir. El tabac és el responsable del 30% de la mortalitat per càncer. Existeix un grau d’evidència considerable en què l’abandonament de l’hàbit comporta una reducció del risc de desenvolupar càncer. Aquesta reducció és progressiva des del moment en què l’individu deixa de fumar.

Fumar augmentar el risc de patir càncer de pulmó, cavitat oral, laringe, faringe, esòfag, pàncrees, bufeta, ronyó, coll d’úter, còlon i recte, fetge i leucèmia mieloide.

El risc de desenvolupar un càncer per aquest hàbit està relacionat amb la durada del temps com a persona fumadora al llarg de la vida, l’edat d’inici i la quantitat que es fuma, a més del tipus de tabac. Com abans s’abandoni l’hàbit, millor.

D’altra banda, les persones que no fumen, però estan exposades regularment al fum del tabac també poden tenir un cert augment de risc de patir càncer de pulmó.