Inici > Transparència

Transparència

Els recursos de la FECEC, Junts contra el Càncer, són gestionats de manera responsable i de manera transparent. Anualment, la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) se sotmet a una auditoria de comptes externa.

La Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC) està registrada amb el núm. 408 al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, registrada amb el núm. 399 al Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i declarada d’Utilitat Pública el 10-09-2008.

Els següents documents es publiquen en compliment a la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Recursos econòmics

Ingressos

Despeses

Pressupost

DESCARREGAR

Acords i convenis

Més informació

Informe auditoria

DESCARREGAR

Declaracions

  • La FECEC declara que aquest web no allotja publicitat.
  • La FECEC declara que les fonts de finançament no tenen cap influència sobre el contingut editorial d’aquest web i no existeixen conflictes d’interessos.