Inici > Tractaments

Tractaments

L’elecció per als tractaments del càncer depèn de cada cas individual, de l’extensió del tumor, la seva localització, les característiques individuals de la persona, el diagnòstic de càncer i les indicacions terapèutiques basades en la millor evidència científica disponible.
De vegades, la intervenció quirúrgica no és necessàriament el primer dels tractaments. Per exemple, la radioteràpia o la quimioteràpia es poden fer servir per reduir el tumor abans de la cirurgia. També hi ha ocasions en què només s’aplica una teràpia o la combinació de vàries.

L’elecció del tractament necessita una valoració de cada cas en particular. Aquest procés el duen a terme de manera coordinada diferents especialistes experts en la malaltia per plantejar les opcions terapèutiques més adients i decidir-ho conjuntament amb el o la pacient.

Els tipus de tractaments més comuns són:

Cirurgia

És, sovint, la primera opció de tractament i consisteix en l’extirpació del teixit cancerós del cos. Els seus objectius varien i es pot fer servir per identificar el tipus de càncer; veure si s’ha disseminat; eliminar el tumor quan no s’ha disseminat; reduir la mida del tumor; millorar alguns símptomes; i com a mesura preventiva per eliminar lesions precanceroses.

Radioteràpia

Tractament que utilitza raigs d’alta energia per destruir les cèl·lules tumorals a la zona de l’organisme delimitada on s’aplica, impedint d’aquesta manera que creixin i es reprodueixin. Es fa servir per tractar alguns tipus de càncer però no tots. El seu objectiu és reduir la mida del tumor abans de la cirurgia i destruir les cèl·lules que puguin quedar després de la cirurgia. Afecta localment la zona del tractament i el teixit proper. Es pot fer servir com a tractament únic o combinat amb altres teràpies.

Quimioteràpia

Té com a objectiu destruir les cèl·lules canceroses. Aquest tractament també s’anomena teràpia sistèmica, perquè els medicaments (denominats antineoplàstics o quimioteràpics) es distribueixen per a tot el cos, a través de la sang. Per tant, també pot afectar cèl·lules sanes i produir alguns efectes secundaris, més o menys intensos i generalment transitoris. Per a alguns tipus de càncer es fa servir només un medicament, per a d’altres se’n combinen diversos. Les vies d’administració són intravenosa (la més comuna) i oral.

Hormonoteràpia

Tractament amb hormones que s’utilitza per a alguns tumors com el càncer de mama o de pròstata. El tractament del càncer hormonal actua alterant la producció o impedint l’acció dels estrògens o de la testosterona sobre els òrgans afectats. La seva finalitat és eliminar o reduir el tumor millorant la supervivència i la qualitat de vida del pacient.

Teràpies biològiques

Fa servir organismes vius, substàncies procedents d’organismes vius o versions sintètiques d’aquestes substàncies per tractar el càncer. Aquestes teràpies actuen ajudant el sistema immunitari (les defenses del cos) a lluitar contra el càncer. Només actuen contra les cèl·lules malignes i no sobre les sanes. Per tant, hi ha menys efectes secundaris i generalment són ben tolerades. Actualment, hi ha dos tipus de teràpies biològiques: anticossos monoclonals (substàncies que es produeixen en laboratori amb l’objectiu que trobin i ataquin un determinat lloc de la superfície de les cèl·lules del càncer) i les vacunes (que intenten tractar el càncer ensenyant les defenses del cos a identificar les cèl·lules malignes i atacar-les).

Trasplantament de medul·la òssia

Indicat per alguns processos hematològics, oncològics i immunològics. La medul·la òssia és un teixit greix i esponjós que es troba a l’interior dels ossos, ric en cèl·lules mare, és a dir la forma més inicial de les futures cèl·lules de la sang, que quan maduren es converteixen en glòbuls vermells, glòbuls blancs i plaquetes. Quan es produeixen malalties en aquest teixit, cal substituir la medul·la “no funcional” per una sana o “funcional”. El trasplantament consisteix a eliminar totes les cèl·lules de la medul·la òssia pròpia i regenerar el teixit amb la implantació de les noves cèl·lules sanes. Els criteris generals d’inclusió en un programa de trasplantament de medul·la òssia són l’edat, la fase de la malaltia, la disponibilitat d’un donant, si escau, i l’absència d’altres malalties greus.

Medicaments

Els tractaments farmacològics que s’utilitzen per bloquejar el creixement i la disseminació del càncer a l’interferir amb molècules específiques implicades en el creixement i l’avanç dels tumors. S’estudien per ser administrades soles, en combinació amb altres teràpies dirigides i en combinació amb algun altre tipus de tractament del càncer, com la quimioteràpia.

Font: Canal Salut / Lliga contra el càncer de Tarragona i les Terres de l’Ebre