‘Zero emissions també als teus pulmons’, lema de la XXV Setmana Sense Fum

La XXV Setmana Sense Fum, que se celebra enguany del 25 al 31 de maig, té com a lema “Zero emissions també als teus pulmons”. L’objectiu de la Setmana Sense Fum és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se, abandonar el consum de tabac i poder gaudir d’un ambient lliure de fum i de residus del tabac.

La Setmana Sense Fum és una de les eines amb què cada any es fa realitat el compromís per promoure conductes saludables, tant per a adolescents, com per a persones adultes.

La Setmana Sense Fum és una iniciativa originària de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitària (semFYC), que coordina el Programa Atenció Primària Sense Fum a Catalunya, en el context de SumaSalut (AIFICCCAMFiC i ASPCAT) i s’organitza amb diverses entitats i organitzacions relaciones amb la campanya, entre les quals està la FECEC, Junts contra el Càncer.

Resultats de l’enquesta sobre temes de tabaquisme a la població general de la XXV Setmana Sense Fum

En el marc de la Setmana Sense Fum, s’ha realitzat una enquesta sobre temes de tabaquisme a la població general, vehiculada a través de les diverses entitats. Aquest any la participació ha estat de 3.420 persones (el 76% de dones, el 22,7% d’homes i 0,5% de gènere no binari), amb una edat mitjana de 45,3 anys.

Les xifres de participació han estat similars a les d’abans de la pandèmia de la COVID-19. El mitjà pel qual les persones que han respost han conegut l’enquesta ha estat principalment a l’atenció primària (23,9%), a través de familiars (14,7%), a l’hospital (13,1%), en l’àmbit laboral (12,5%) o en l’àmbit educatiu (9,9%) entre d’altres.

Un 15,6% de les persones que han participat en l’enquesta fuma (el 16% de les dones, el 15% dels homes). El 76% de les persones que fumen o el 49% en el cas d’estudiants, manifesta que alguna vegada un professional sanitari o un docent, els ha recomanat deixar de fumar.

S’observa un menor consum de les formes tradicionals de tabac comparant els resultats de l’enquesta de 2023 i la de 2024: cigarretes convencionals (69,1% vs. 64,9%) i les pipes i els cigars (5,4% vs. 2,3%).

Ara bé, s’observa un consum més alt de les noves formes de fumar entre joves tant de 14-18 anys com de 19-24 anys, tant de catximba, cigarretes electròniques/tabac escalfat. Així mateix, també s’observa un major consum de tabac amb cànnabis.

Cal destacar que un 14,3% dels joves entre 14 i 18 anys enquestats declara consumir snus (un producte il·legal a tota Europa llevat de Suècia, però que es pot comprar per internet). Al 2023 aquesta prevalença era del 0%.

També cal emfatitzar una major percepció d’exposició al fum del tabac en tots els espais; un 83% de les persones enquestades creu que està exposat al fum del tabac en les terrasses de la restauració, un 51,9% en activitats lúdiques en espais oberts, un 43,6% en cues per entrar a locals, un 37,5% en les parades d’autobús, un 17,7% en els accessos a centres educatius, un 12,7% a casa i un 7,8% al cotxe, mentre que només un 10,5% considera que no està exposat al fum del tabac en aquests espais.

El 49,9% de la població enquestada creu que la normativa sobre tabac a les terrasses no es compleix. Aquest percentatge és superior al declarat el 2023 (41%), mentre que les persones que creuen que sí es compleix amb la normativa sobre tabac a les terrasses ha disminut (34,5% al 2024 vs 37% al 2023). En aquest context, cal dir que el 78% de les persones no fumadores està a favor de prohibir fumar a les terrasses.

Per tot això, s’observa un major nombre de persones, respecte al 2023, que tenen interès a ampliar les mesures protectores de la salut en espais públics com: a les platges (65,3% 2024 vs. 53,8% 2023), als llocs públics (65,2% 2024 vs. 50,0% 2023), al cotxe (50,5% 2024 vs. 46,1% 2023) als centres educatius (82,2% aquest 2024 vs. 76,4% del 2023) o al carrer (22,8% 2024 vs. 14,7% 2023) i alhora disminueix el nombre de persones que consideren que no s’ha de prohibir el tabac (8,8% 2024 vs. 12,3% 2023).

L’enquesta preguntava de nou sobre l’afectació que provoca el tabac al medi ambient i el 93% de les persones enquestades consideren que el consum de tabac afecta de manera negativa el medi ambient i un 95% estaria d’acord que se sancionés llençar les burilles a terra.

El 80% de les persones enquestades considera perjudicial respirar el vapor de les cigarretes electròniques o vapejadors i, només un 1,9% pensa que no és perjudicial (18% no ho sap).

L’evidència demostra que les mesures legislatives contribueixen al fet que les persones joves no s’iniciïn en el consum de tabac o que les que fumen, deixin de fumar. En relació amb la pregunta sobre les mesures legislatives, la principal proposta de les persones enquestades (75,6%) és intensificar les mesures educatives (programes i campanyes), seguida d’augmentar el preu del tabac (62,1%), igualar la regulació dels nous dispositius al tabac convencional (publicitat i espais sense fum) (61,4%), finançar tots els fàrmacs de primera línia per ajudar a deixar de fumar (51,2%), eliminar o sancionar la publicitat encoberta de tabac (26,1%) i, finalment, l’empaquetat neutre de tabac (26,1%).

Les persones enquestades també proposen altres mesures que ajuden a protegir el medi ambient i de la salut, com sancionar llençar les burilles a terra (72,7%) i ampliar els espais sense fum (56,1%).

Webinar ‘Experiencias y estrategias innovadoras para proteger a la niñez y juventud del marketing de las tabacaleras’

Dilluns, 3 de juny tindrà lloc el webinar Experiencias y estrategias innovadoras para proteger a la niñez y juventud del marketing de las tabacaleras, organizat en conjunt per l’Organización Panamericana de la Salud, Campaign for Tobacco-Free Kids y Corporate Accountability. 

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya