Inici > Les xifres del càncer

Les xifres del càncer

Aquestes són les darreres xifres del càncer disponibles fins a l’actualitat a Catalunya.

Nous diagnòstics

Casos de càncer de
còlon i recte

Càncer majoritari entre la població catalana.

Casos de càncer
de mama

Càncer més freqüent en dones.

11,59%

Més

2022

37736

2023

42111

3,61%

Més

2022

6680

2023

6921

13,02%

Més

2022

4722

2023

5337

Aquestes són les xifres de 2023 segons el Pla Director d’Oncologia i els registres de càncer poblacionals de Girona i Tarragona.

Nous dignòstics:

42111

Càncers més habituals*

Càncers més habituals*

Supervivència segons tipus de càncer

90,8%

Pròstata

89,6%

Mama

64,8%

Còlon i recte
(Homes)

68,2%

Còlon i recte
(Dones)

16,1%

Pulmó
(Homes)

24,5%

Pulmó
(Dones)

Càncer infantil (0-14 anys)

170 – 200

casos cada any

80%

Supervivència:
(nens i nenes)

Primera causa de mortalitat en infants d’entre 5 i 14 anys; i segona causa dels 15 als 24 anys.