Inici > El càncer

El càncer

El càncer és un conjunt de malalties que es caracteritzen pel creixement i disseminació anòmala de cèl·lules com a conseqüència de l’acumulació de l’ADN de múltiples lesions genètiques. Les lesions d’un càncer poden ser per herència o adquirides en els gens que prenen part en els processos de proliferació, diferenciació i mort cel·lular.

És a dir, les cèl·lules d’un càncer no moren quan ho haurien de fer, i alhora en van creant de noves, de manera que el cos disposa d’un excés de cèl·lules que no necessita. Aquestes cèl·lules poden formar una massa o un teixit que es denomina tumor. Els tumors benignes d’un càncer són aquells de creixement lent que no envaeixen altres parts del cos, generalment es poden treure i no solen tornar a aparèixer. Els tumors malignes d’un càncer tenen cèl·lules que envaeixen els teixits veïns, entren als vasos sanguinis i es poden disseminar per altres parts del cos, procés que s’anomena metàstasi.

Les causes de l’aparició d’un càncer són molt diverses: algunes depenen de factors externs (tabac, altres substàncies químiques, radiacions, agents infecciosos), i altres d’interns (mutacions genètiques heretades, hormones, estat immunitari…). Aquests factors poden iniciar o promoure el desenvolupament de la malaltia de forma individual o combinada. De totes formes, hi ha molts tipus de càncer en els quals les causes són totalment desconegudes.

Classificació del càncer

Sota el nom de càncer podem diferenciar més de cent malalties amb distinta etiologia, pronòstic i tractament, però amb el tret comú del seu creixement no controlat per mecanismes biològics humans. Classifiquem els tipus de càncer segons l’àrea afectada en:

Carcinoma

El càncer s’inicia a la pell o als teixits que envolten els òrgans interns (el pulmó, la mama, còlon, úter…). És el tipus de càncer més freqüent.

Sarcoma

El càncer comença en els ossos, els cartílags, el greix, els músculs, els vasos sanguinis o en altres teixits connectius o de suport.

Leucèmia

Aquest tipus de càncer s’inicia en el teixit formador de les cèl·lules sanguínies, com és la medul·la òssia, on es generen cèl·lules anormals que entren a la sang.

Sistema nerviós central

El càncer comença en els teixits del cervell i la medul·la espinal.

Limfoma i mieloma

Aquest tipus de càncer comença en les cèl·lules del sistema immunitari (de les defenses).

Font: Canal Salut