Inici > Tipus de càncer > Càncer infantil

Càncer infantil

S’estima que a Catalunya es diagnostiquen entre 170 i 200 casos nous anuals (0-14 anys). Tot i aquest baix volum, el càncer és a Catalunya la primera causa de mortalitat en nens i nenes de 5 a 14 anys i la segona causa dels 15 als 24 anys, després dels accidents. En els darrers anys a Espanya, la supervivència ha arribat al 77% a 5 anys i és similar a la mitjana europea.

Els tipus de càncer infantil més freqüents són:

 • Leucèmia
 • Tumors cerebrals
 • Limfomes (Hodgkin i no Hodgkin)
 • Tumors cerebrals
 • Neuroblastomes (tumor al Sistema Nerviós Simpàtic)
 • Tumor de Wilms (renal)
 • Retinoblastoma (ulls)
 • Rabdomiosarcoma (músculs)
 • Osteosarcoma (ossos)
 • Sarcoma d’Ewing (ossos)

De tots aquests, els més freqüents són les leucèmies (25%), els tumors del Sistema Nerviós Central (SNC) (20%) i els limfomes (14%).

En la majoria de casos, la causa per la qual apareix el càncer infantil en nens/es és desconeguda i no hi ha mètodes eficaços per poder prevenir-ne el desenvolupament. Els factors de risc atribuïbles a aquests càncers també representen un grup molt heterogeni i diferent i, en aquests casos, els factors genètics tenen en els càncers d’edats infantils un pes superior que en les edats adultes.

Els principals símptomes dels diferents tipus de càncer infantil més freqüents són:

 • Leucèmia: pal·lidesa, cansament, hemorràgia, febre i infeccions.
 • Tumors cerebrals: mal de cap, visió borrosa, alteracions en la marxa.
 • Limfomes: augment de volum de ganglis limfàtics, febre, debilitat.
 • Neuroblastoma: palpació d’una massa abdominal.
 • Tumor de Wilms: palpació d’una massa abdominal.
 • Retinoblastoma: pèrdua de color de la pupil·la ocular (leucocòria).
 • Rabdomiosarcoma: depèn de la localització del múscul afectat (inflamacions, sagnats, dolor, aparicions de bonys o masses…)
 • Osteosarcomes: dolor ossi.
 • Sarcoma d’Ewing: dolor ossi i/o fractura sense trauma en l’os afectat

Les diferents proves que es realitzen per diagnosticar els diferents tipus de càncer infantil més freqüents són:

 • Leucèmia: anàlisi de sang, aspirat de la medul·la òssia amb agulla fina, radiografia del tòrax, ecografia abdominal, ecocardiografia, ressonància magnètica i punció lumbar.
 • Tumors cerebrals: TAC o TC, ressonància magnètica; biòpsia del teixit tumoral; punció lumbar; aspiració de medul·la òssia; biòpsia de la medul·la òssia; i gammagrafia òssia.
 • Limfomes: antecedents mèdics i exploració física; biòpsia dels ganglis limfàtics; radiografies; ecografies; TAC o TC del tòrax o de l’abdomen; ressonància magnètica; tomografia per emissió de positrons; puncions lumbars; i biòpsia de medul·la òssia.
 • Neuroblastoma: anàlisi de sang i orina; TAC o TC; ressonància magnètica; aspiració de medul·la òssia; i biòpsia del tumor.
 • Tumor de Wilms: anàlisi de sang i orina; radiografies del tòrax, ecografies, TAC o TC i ressonància magnètica; i, ocasionalment, una biòpsia del tumor.
 • Retinoblastoma: examen visual minuciós amb anestèsia; TAC o TC o ressonància magnètica dels ulls i del cervell; gammagrafia òssia; aspiració de medul·la òssia; i punció lumbar.
 • Rabdomiosarcoma: radiografies, ecografies, TAC o TC i ressonància magnètica; gammagrafia òssia i tomografia per emissió de positrons; biòpsia del tumor; i aspiració de medul·la òssia amb biòpsia.
 • Osteosarcomes: radiografies, TAC o TC; ressonància magnètica; gammagrafia òssia; tomografia d’emissió de positrons; i biòpsia del tumor.
 • Sarcoma d’Ewing: radiografies, TAC o TC, ressonància magnètica i gammagrafia òssia; biòpsia del tumor; i biòpsia de la medul·la òssia.

Els tractaments emprats dependran del tipus de tumor, mida, localització i l’estadiatge de la malaltia.

Els diferents tractaments segons els principals tipus de càncer infantil són:

 • Leucèmia: quimioteràpies (per inducció, consolidació, intratecal; d’intensificació); trasplantament de medul·la òssia.
 • Tumors cerebrals: cirurgia; quimioteràpia i/o radioteràpia.
 • Limfomes: quimioteràpia i radioteràpia.
 • Neuroblastoma: cirurgia, la radioteràpia, la quimioteràpia i el trasplantament de medul·la òssia.
 • Tumor de Wilms: cirurgia; quimioteràpia i/o radioteràpia.
 • Retinoblastoma: enucleació (extirpació de l’ull); radioteràpia; crioteràpia o termoteràpia (utilització de fred intens o calor per destruir les cèl·lules canceroses); fotocoagulació (utilització del raig làser per destruir vasos sanguinis a través dels quals arriben nutrients al tumor); i quimioteràpia.
 • Rabdomiosarcoma: cirurgia, radioteràpia i quimioteràpia.
 • Osteosarcomes: cirurgia i quimioteràpia.
 • Sarcoma d’Ewing: cirurgia; quimioteràpia i/o radioteràpia.

Font: Canal Salut