Inici > Tipus de càncer > Càncer de pulmó

Càncer de pulmó

Hi ha dos tipus de càncer de pulmó:

 • Càncer de pulmó de cèl·lula petita: el menys freqüent i que tendeix a disseminar-se amb rapidesa.
 • Càncer de pulmó de cèl·lula no petita: el més freqüent i es dissemina més lentament.

És la principal causa de mort al món per càncer tant en homes com dones. Les projeccions del 2017 inclouen 4.138 casos anuals a Catalunya. Des de 1994, a Catalunya, la incidència d’aquest tumor es manté estable en els homes i augmenta un 5,1% anual en les dones. La mortalitat se situa en 3.779 defuncions anuals, essent la supervivència relativa de l’11,1% en homes i 19,9% en dones als 5 anys.

El càncer de pulmó pot afectar qualsevol persona, però alguns factors augmenten el risc de tenir-lo:

 • Fumar: és el factor de risc més important pel càncer de pulmó. Fumar tabac causa prop de 9 de cada 10 casos de càncer de pulmó en homes i 8 de cada 10 casos en dones. Mentre més aviat es comenci a fumar, més temps es fumi i més cigarrets es consumeixen al dia, més alta serà la probabilitat de desenvolupar càncer de pulmó. El risc també és major si es fuma i consumeix alcohol en grans quantitats i a diari. Si es deixa de fumar, el risc serà menor respecte a aquelles persones que no han fumat mai, però encara es tindrà un major risc que aquelles persones que mai han fumat.
 • Fum d’altres: també conegut com a inhalació passiva de fum, consisteix en la combinació de fum que surt d’un cigarret i el fum que exhala un fumador. Quan ho inhala, està exposat als mateixos agents cancerígens que els fumadors, encara que en quantitats més petites.
 • Antecedents familiars de càncer de pulmó.
 • Estar o haver estat exposat a determinades substàncies: amiant, asbest, arsènic, crom, beril·li, níquel, sutge o quitrà en el lloc de treball.
 • Estar exposat radiacions: radioteràpia de mama o tórax, radó o tomografies computades.
 • Edat (envelliment)
 • Contaminació de l’aire

Actualment, no hi ha cap mètode per a la detecció precoç del càncer de pulmó per ser aplicat a la població general, i el més eficaç és abandonar o no començar l’hàbit tabàquic.

A vegades, el càncer de pulmó no causa cap símptoma. Si es tenen símptomes, aquests poden incloure:

 • Dolor o molèsties en el pit
 • Tos que no desapareix o que empitjora amb el temps
 • Dificultat per a respirar
 • Sibilàncies
 • Sang en la mucositat dels pulmons 
 • Ronquera
 • Pèrdua de la gana
 • Pèrdua de pes sense causa aparent
 • Fatiga
 • Problemes per empassar
 • Inflor en la cara i / o venes en el coll.

Si la malaltia es propaga a altres parts del cos, poden aparèixer aquests símptomes:

 • Dolor d’ossos (esquena i malucs)
 • Alteracions del sistema nerviós (mal de cap, debilitat, pèrdua d’equilibri, membres que s’adormen, mareigs)
 • Pell groga
 • Ganglis limfàtics inflamats

El tumor es pot trobar amb les següents proves:

 • Radiografia de tòrax
 • TAC o TC
 • Identificació de cèl·lules tumorals de pulmó
 • Ressonàncies magnètiques
 • Gammagrafia òssia
 • Tomografia per emissió de positrons
 • Analítica de sang

El tractament del càncer de pulmó comporta: 

 • Cirurgia (pels tumors de cèl·lula no petita)
 • Quimioteràpia
 • Radioteràpia
 • Teràpies biològiques
 • Teràpies combinades (de radioteràpia i quimioteràpia)
 • Medicaments

Depenent del tipus de càncer i del seu estadiatge, es poden combinar diversos d’aquests tractaments. S’ha demostrat que la immunoteràpia és molt beneficiosa per aquest tipus de càncer.

Font: Canal Salut / Lliga contra el càncer de Tarragona i les Terres de l’Ebre