L’Hospital Clínic preveu iniciar dos tractaments novedosos per als tumors de mama HER2+ i triple negatiu

L’Hospital Clínic de Barcelona preveu posar en marxa dues innovadores teràpies cel·lulars: una CAR-T (que consisteix en la modificació genètica de la sang del malalt) per a pacients amb càncer de mama HER2 positiu, i una teràpia TIL (que activa els limfòcits del sistema immunitari) per a dones amb càncer de mama triple negatiu.

Aquests són dos dels tumors de càncer de mama més agressius i amb pitjor pronòstic. Pel que fa al primer dels tractaments, els investigadors del Clínic tenen com a objectiu avaluar la toxicitat i l’eficàcia de les cèl·lules CAR-T en el tractament del càncer de mama HER2+, i dissenyar un nou medicament de teràpia cel·lular personalitzat. Es tracta d’extreure sang a la pacient, reprogramar genèticament el seu sistema immune en el laboratori i potenciar-lo perquè pugui fer front a aquesta mena de tumor de mama tan agressiu i de progressió ràpida.

El segon dels tractaments, la teràpia TIL (que activa els limfòcits del sistema immunitari) estarà dirigit a dones amb càncer de mama triple negatiu, però menys d’un 20% d’aquestes dones seran candidates a aquest tractament. Fins ara, la quimioteràpia és l’únic tractament per aquest tipus de pacients.

Els tumors de mama triple negatiu i l’HER2+, a més de ser molt agressius, són molt minoritaris: cadascun representa només el 15% del total dels casos de càncer de mama. El majoritari és l’hormonal, que representa el 70% dels casos i compta amb un índex de supervivència del 80%.