Inici > Tipus de càncer > Càncer de mama

Càncer de mama

Quan aquestes cèl·lules es propaguen als ganglis limfàtics (com, per exemple, als situats sota l’aixella o a la clavícula), hi ha més risc que es produeixi una metàstasi.

És el càncer de més incidència entre les dones. Les projeccions del 2017 inclouen 4.563 casos anuals a Catalunya. Des de 1994, la incidència d’aquest càncer es manté estable. La mortalitat se situa en 979 defuncions anuals, essent la supervivència relativa del 86,5%  als 5 anys.

Hi ha diversos factors de risc que poden produir càncer de mama. Alguns es poden evitar i d’altres no depenen de la voluntat de la pacient. Tenir algun d’aquests factors de risc no significa que s’hagi de desenvolupar la malaltia forçosament.

Alguns dels factors de risc elevat:

 • Edat (envelliment)
 • Antecedents familiars de càncer de mama, sobretot de primer grau (mare, germana, filla). 
 • Síndromes hereditàries: la síndrome hereditària de càncer deguda a la mutació dels gens BRCA1 i BRCA2 (els de més risc), la síndrome de Li-Fraumeni amb mutació dels gens p53 i CHEK2, la síndrome de Cowden amb mutació del gen PTEN i la síndrome atàxia-telangiectàsia amb mutació del gen ATM. 

Altres factors de risc:

 • Radiacions per tractaments d’altres càncers
 • Exposicions a estrògens
 • Teixit mamari dens
 • Presència de lesions prèvies a la mama com la hiperplàsia epitelial atípica
 • Estat hormonal
 • Tenir la menstruació molt aviat i tenir la menopausa més tard
 • Estil de vida: fumar, alimentació poc saludable, consum d’alcohol, sedentarisme, obesitat i sobrepès

Participar en les campanyes de diagnòstic precoç és fonamental per detectar un cas de càncer de pit en un estadi primerenc. La prova que es realitza, una mamografia, està recomanada de manera periòdica a determinades edats (cada dos anys a partir dels 50 anys) i en el cas de persones d’alt risc

A Catalunya, d’acord amb la recomanació de la majoria d’experts i de la Comissió Assessora de Cribratge de Càncer del Pla director d’oncologia, el Programa de detecció precoç del càncer de mama invita a totes les dones de 50 a 69 anys. Consisteix en la realització d’una mamografia (radiografia de les mames) cada dos anys.

Sovint, el càncer de mama no presenta símptomes en els estadis primerencs. Per tant, és important tenir en compte l’aparició d’alguns d’aquests símptomes:

 • L’aparició d’un nòdul a la mama o l’aixella, amb els costats irregulars
 • Canvi de mida d’una mama o irregularitats al seu contorn
 • Alteracions a la pell de la mama (pell de taronja, canvis de color, nafres)
 • Secreció de líquid del mugró diferent de la llet materna o canvis (retracció)
 • Menys mobilitat en una de les mames quan s’aixequen els braços alhora
 • Ganglis limfàtics inflamats

El diagnòstic es fa mitjançant una exploració física i posteriorment amb algunes o diverses d’aquestes proves.

 • Mamografies de diagnòstic
 • Ecografies de pit 
 • Ressonàncies magnètiques
 • Punció-aspiració amb agulla fina
 • Biòpsia
 • Determinació dels receptors hormonals
 • Determinació dels receptors del gen HER2/neu
 • Analítica de sang
 • TAC o TC
 • Gammagrafia òssia
 • Tomografia per emissió de positrons

Al càncer de mama, com més petit és el tumor, més opcions de tractaments hi ha. 

La cirurgia és el més freqüent. Els tipus que se’n fan són:

 • Cirurgia conservadora (la dona conserva part de la seva mama i necessitarà, en la majoria de casos, radiació)
 • Cirurgia radical (mastectomia, és a dir, la dona perd tot el pit)
 • Biòpsia del gangli sentinella (procediment que s’utilitza per a determinar si el càncer s’ha disseminat fora del tumor principal cap al sistema limfàtic)
 • Limfadenectomia axil·lar
 • Reconstrucció de la mama

Depenent del tipus de tumor i de l’estadiatge de la malaltia, les pacients també poden necessitar:

 • Quimioteràpia (pre i/o post quiròfan)
 • Radioteràpia (per evitar que torni a aparèixer el tumor o per si el càncer s’ha estès). 
 • Teràpia hormonal
 • Teràpies biològiques

Font: Canal Salut / Lliga contra el càncer de Tarragona i les Terres de l’Ebre