Càncer i envelliment

càncer i envelliment

Aquesta entrada s’ha realitzat en el marc de col·laboració amb el blog Mejor Sin Cáncer.

Amb l’augment de la longevitat, estem veient un augment de la incidència i prevalença del càncer en la població d’edat avançada. En aquest post revisarem a què és degut i quines són les necessitats d’aquests pacients.

Sabies que existeix una relació entre el càncer i l’envelliment?

En l’envelliment, les cèl·lules dels teixits produeixen al seu voltant un estat pro-inflamatori que afavoreix l’aparició de malalties típiques de l’edat com l’arterioesclerosi, la diabetis, les malalties neurodegeneratives o les disfuncions músculo-esquelètiques, que són la causa de les situacions de discapacitat típiques de la gent gran. Aquest estat pro-inflamatori també afavoreix l’inici del procés tumoral.

Quins són els principals problemes dels pacients d’edat avançada amb càncer?

Al costat del natural procés d’envelliment, és freqüent que les persones d’edat avançada tinguin diverses malalties que denominem comorbiditats.

“El nombre i la gravetat de les comorbiditats i la qualitat de l’envelliment determinaran el grau de vulnerabilitat d’un pacient davant el càncer.”

Utilitzem el terme fragilitat per a designar la disminució de la reserva fisiològica que altera la capacitat de l’organisme per a enfrontar l’estrès. La fragilitat implica la pèrdua de pes, la sensació d’esgotament, la feblesa, el caminar lentament i/o tenir un baix nivell d’activitat física.

La fragilitat i les comorbiditats són els principals problemes dels pacients d’edat avançada amb càncer en el moment del diagnòstic i condicionen el pronòstic i la presa de decisions de tractament.

Recorda! Per a envellir de manera més saludable i prevenir el càncer:

Com es mesura la fragilitat?

La valoració geriàtrica permet predir la supervivència i la capacitat de tolerància dels pacients que rebran tractament oncològic. Per a mesurar de manera objectiva la fragilitat, s’utilitzen escales i proves senzilles que exploren la reserva de salut.

“La valoració geriàtrica determina el grau de fragilitat i identifica vulnerabilitats, importants per a fer front al tractament oncològic.”

Aquesta valoració geriàtrica ajudarà a prendre les decisions de tractament i facilitarà:

 • L’ajustament del tractament a la condició de cada pacient.
 • El coneixement de les necessitats de suport del pacient: suport social, psicològic i mesures de pre-habilitació, com l’exercici físic i la nutrició.

Els objectius del tractament en un pacient d’edat avançada amb càncer han d’estar enfocats a:

 • Alleujar els símptomes
 • Millorar la qualitat de vida
 • Millorar les respostes
 • Allargar la supervivència o curació

Els objectius del tractament s’adequaran a les característiques del càncer com són el tipus de tumor, localització, estadi i pronòstic, però sobretot, a les característiques de l’envelliment i al grau de fragilitat de cada pacient.

Quins elements han de valorar-se en el pla de tractament?

 • Valoració social: assegurar els transports i cures en domicili
 • Suport psicològic: control d’ansietat i depressió.
 • Estat funcional i el risc de discapacitat: promoure l’activitat física, evitar riscos de caigudes, pre-habilitació.
 • Situació cognitiva: involucrar als cuidadors.
 • Polifarmàcia: reducció de medicacions inapropiades.
 • Nutrició: recomanacions dietètiques i suport nutricional.
 • Valors i autonomia del pacient.

Què és important tenir en compte en tractar el càncer dels pacients grans?

És fonamental que s’impliqui el pacient en el procés del tractament i es respecti la seva autonomia i els seus valors perquè uns altres familiars no decideixin per ell.

Així, el pacient haurà d’estar informat del pronòstic, de les repercussions en la qualitat de vida, dels beneficis i riscos del càncer i del tractament, dels tractaments i efectes adversos, i de les mesures de suport que pot necessitar.

Serà important que el pacient disposi d’un diagnòstic precís, un tractament ajustat, bon suport, màxima autonomia i conrear els afectes i l’entorn soci-familiar.

Quines altres coses impacten en els pacients grans amb càncer?

La nostra cultura internalitza l’envelliment com a paraules amb connotacions negatives així com la paraula càncer. Aquests estereotips tenen conseqüències negatives per als pacients i condicionen una autopercepció de salut negativa el que confereix una major vulnerabilitat als pacients d’edat avançada amb càncer.

La concepció del càncer ha canviat en les últimes dècades gràcies a l’augment en la taxa de curacions i a la millora de la supervivència dels pacients. No obstant això, ens queda millorar el marc de l’envelliment, dignificant la percepció social de l’ancianitat i abandonant la discriminació per raó d’edat.

L’envelliment i el càncer són grans reptes biomèdics que incideixen de manera transversal en la nostra societat. Viurem millor en un món sense càncer i en una societat amb una població que gaudeixi de “una bona edat avançada”.

Què t’has d’emportar d’aquest post?

 • El càncer és un diagnòstic freqüent en la població d’edat avançada.
 • L’envelliment s’associa a una major complexitat en el maneig del càncer atès que s’associa sovint a situacions de fragilitat i de pluripatologia.
 • La fragilitat es pot mesurar mitjançant una valoració geriàtrica que permet predir el pronòstic i la tolerància als tractaments.
 • Els tractaments oncològics dels pacients d’edat avançada s’han d’ajustar a cada pacient i incloure les mesures de suport que siguin necessàries.
 • La informació del pronòstic i dels riscos i beneficis del tractament. empoderen al pacient i permeten respectar la seva autonomia en la presa de decisions.
 • El pacient d’edat avançada amb càncer sofreix un doble estigma de negativitat que hem de superar.

Concepción Boqué
Servei d’Hematologia
Institut Català d’e ‘Oncologia

BIBLIOGRAFIA

Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Frailty in older adults: Evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; Vol. 56A, No. 3, M146–M156.

Angulo J, El Assar M, Álvarez-Bustos A, Rodríguez-Mañas L. Physical activity and exercise: Strategies to manage frailty. Redox Biol. 2020; 35: 101513.

Ruiz M, Reske T, Cefalu C, Estrada J. Management of elderly and frail elderly cancer patients: the importance of comprehensive geriatrics assessment and the need for guidelines.Am J Med Sci. 2013 Jul; 346(1):66-9

Hamaker ME, Jonker JM, de Rooij SE, et al. Frailty screening methods for predicting outcome of a comprehensive geriatric assessment in elderly patients with cancer: a systematic review. Lancet Oncol. 2012;13:e437–444.

Aaldriks AA, Maartense E, le Cessie S, et al. Predictive value of geriatric assessment for patients older than 70 years, treated with chemotherapy. Crit Rev Oncol Hematol. 2011;79:205–212.

Puts MT, Monette J, Girre V, et al. Are frailty markers useful for predicting treatment toxicity and mortality in older newly diagnosed cancer patients? Results from a prospective pilot study. Crit Rev Oncol Hematol. 2011;78:138–149.

Farcet A, de Decker L, Pauly V, et al. Farilty Markers and Treatment Decisions in Patients Seen in Oncogeriatric Clinics: Results from the ASRO Pilot Study. PloSOne 2016; 11(2): e0149732.

Moser C, Spagnoli J, Santos-Eggiman B, et al. Self-perception of aging and vulnerability to adverse outcomes at the age of 65–70 years. The Journals of Gerontology, Series B: Psychological Sciences and Social Sciences. 2011;66:675–680

Lim MY, Stephens EK, Novotny P, et al. Self – Perceptions of age among 292 Chemotherapy-treated cancer patients: Exploring Asssociations with Symptms and Survival. J Geriatr Oncol. 2013 Jul 1; 4(3): 249–254.