Utilitzen un model de ratolí per a determinar el tractament personalitzat d’un pacient de càncer

Un equip de l’ICO i de l’IDIBELL, utilitzant un model ortotòpic de ratolí, ha fet un estudi d’oncologia personalitzada a temps real per testar la millor opció terapèutica pel tractament d’un tipus de sarcoma a la recaiguda.

200723-LazaroC-VillanuevaA-FernandezJ.jpg_1368275885

Els tumors malignes de la beina dels nervis perifèrics (MPNST, de les sigles en anglès) són molt agressius i no solen tenir un bon pronòstic, especialment si no s’aconsegueixen eliminar completament per cirurgia. Per a generar el model ortotòpic, un petit fragment en fresc del tumor del pacient es va implantar el mateix dia de la cirurgia en el mateix teixit del ratolí. Una vegada que el tumor havia crescut en el ratolí, es van assajar diversos tractaments i se’n va analitzar la resposta.

En l’estudi, co-liderat pels investigadors de l’ICO l’Hospitalet i del programa Oncobell (IDIBELL), Conxi Lázaro i Alberto Villanueva, la creació del model ortotòpic de MPNST va permetre realitzar, mitjançant tècniques de Next Generation Sequencing, anàlisis genètiques per determinar les mutacions que presentava el pacient.

En funció de les anàlisis genètiques, la disponibilitat de fàrmacs, i els resultats publicats prèviament, en coordinació amb l’equip d’oncòlegs que tractaven el pacient pediàtric de l’Hospital Sant Joan de Déu, es van testar 10 fàrmacs en 7 tractaments possibles en el model de ratolí. Basant-se en els resultats obtinguts en el ratolí, dos règims de tractament van ser administrats successivament al pacient, que prèviament havia desenvolupat metàstasi pulmonar. El pacient no va mostrar una resposta completa als tractaments però juntament amb una metastasectomia del pulmó porta 46 mesos lliure de malaltia.

Juana Fernández Rodríguez, primera autora del treball, indica que tot i que aquest model de ratolí no ha recapitulat exactament el que passa en humà, es tracta d’una prova pilot per identificar aspectes clau de la teràpia personalitzada. “L’experiència guanyada en aquest assaig pot ajudar a planificar millor aquest tipus de model murí en temps real”, assegura Fernández Rodríguez, “i ajudar a omplir el buit entre les alteracions genètiques específiques de cada tumor i els tractaments dels pacients, permetent seleccionar les millors opcions terapèutiques”.

Aquest estudi que s’ha realitzat en coordinació amb l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, l’IGTP de Badalona, i ha comptat amb el finançament, entre d’altres, de la Fundación Proyecto Neurofibromatosis a l’àmbit estatal i de l’activitat de RSC (Responsabilitat Social Corporativa) de l’spin-off Xenopat S.L.