Una teràpia combinada, nova opció per als pacients amb càncer urotelial avançat que no poden rebre quimioteràpia convencional

Càncer urotelial avançat

Un estudi on ha participat el Dr. José Pablo Maroto, investigador del Grup d’Oncologia Clínica de l’Institut d’Investigació de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau i oncòleg del mateix hospital, ha pogut comprovar que la combinació de dos medicaments, que prèviament havien demostrat beneficis en la supervivència en el tractament de segona línia i en casos de càncer urotelial avançat, ofereix resultats comparables als de la quimioteràpia amb cisplatí.

Els pacients amb càncer urotelial localment avançat o amb metàstasi que no poden rebre quimioteràpia amb cisplatí, que és el tractament convencional de primera línia per aquesta malaltia, s’enfronten a opcions molt limitades per poder combatre la seva patologia. Desafortunadament, no és una situació excepcional, ja que la insuficiència renal, per exemple, està entre els factors que contraindiquen aquesta alternativa terapèutica i, en tractar-se d’un tumor que afecta el sistema urinari.

És un estudi fase II, anomenat EV-103, que analitza dades d’una cohort específica de pacients amb càncer urotelial localment avançat o amb metàstasi que no eren aptes per rebre cisplatí. Els resultats es publiquen a la revista Journal of Clinical Oncology amb el Dr. Maroto com a únic autor espanyol.

La principal conclusió del treball és que els pacients que van rebre aquesta nova combinació terapèutica -enfortumab vedotin i pembrolizumab- van mostrar una alta taxa de resposta i els efectes van ser duradors, fet que la postula com a una bona opció com a tractament de primera línia. Aquests resultats representen un avenç significatiu en el tractament del càncer urotelial avançat i ofereixen noves esperances als pacients que s’enfronten a aquesta malaltia i que no poden optar a la quimioteràpia amb cisplatí.

Fins ara, els pacients amb càncer urotelial avançat o amb metàstasi que no podien rebre quimioteràpia amb cisplatí, ja sigui per presentar insuficiència renal, neuropatia perifèrica, problemes auditius, cardíacs o mal estat general, rebien un fàrmac derivat del carboplatí que ofereix resultats molt inferiors. “El cisplatí és un fàrmac que s’elimina per via renal i que, per tant, requereix que els pacients estiguin ben hidratats. En el cas dels pacients fràgils o que tenen algun problema renal no podem indicar-lo i, per tant, no podem oferir el tractament òptim”, comenta el Dr. Maroto.

Actualment, està en marxa l’assaig clínic fase III confirmatori. Els seus resultats, si són positius com s’espera, posarien les bases per a l’aprovació a Espanya d’aquesta combinació terapèutica, que actualment està en fase d’investigació.

Font: Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau