Una nova via d’investigació descobreix com prevenir i frenar el càncer intestinal

Investigadors de la Universitat Tècnica de Munic estudien la independència entre l’obesitat i l’efecte de la dieta rica en greix sobre la progressió dels tumors intestinals.

Les dietes riques en greix promouen el creixement de tumors intestinals pel fet de provocar canvis en els microorganismes del cos, segons demostra un estudi publicat a la revista Nature. Aquesta associació entre l’alimentació i els canvis en els microorganismes s’ha observat en animals amb una predisposició genètica a tenir aquests tipus de tumors.

Els autors de l’estudi plantegen la possibilitat de dissenyar intervencions dietètiques encaminades a modular la flora microbiana del cos per reduir el risc de càncer colorectal. El vincle entre la obesitat i les dietes riques en greix amb els càncers gastrointestinals ha estat àmpliament estudiat, però encara es desconeixia de quina manera aquests factors induïen l’aparició del càncer.

Els investigadors van comprovar que l’efecte de la dieta rica en greix sobre la progressió dels tumors intestinals és independent de l’obesitat. Aquest tipus d’alimentació, juntament amb la presència del gen Kras (G12Dint), provoca un canvi en la composició dels microorganismes intestinals que redueixen la resposta immune enfront del creixement tumoral.

El tractament amb antibiòtics com a agent capaç d’alterar la composició bacteriana i les funcions immunes ha aconseguit atenuar la progressió tumoral. Els responsables de l’estudi consideren que els seus resultats posen de manifest la complexitat de les interaccions entre la dieta, els microorganismes, la resposta immune i el càncer. I, el més important, ofereixen noves vies d’investigació en la prevenció del càncer.