Una nova investigació avançaria en anys el diagnòstic de càncer de pulmó amb analítiques de sang

Un equip francès ha descobert un sistema de detecció precoç del càncer de pulmó a través d’una simple anàlisi de sang que podria avançar el diagnòstic fins a diversos anys abans que ho detecti un escàner. 

Nova investigació càncer de pulmó

Els investigadors del Centre Hospitalari de Niça han demostrat en un estudi publicat per la revista nord-americana “Plos One” que és possible detectar cèl·lules cancerígenes “sentinella” en els pacients amb risc de desenvolupar càncer de pulmó. Això fa que el diagnòstic es pugui realitzar mesos o fins i tot anys abans que un escàner mostri la imatge de les cèl·lules tumorals.

Es tracta d’un gran pas en el camp de la medicina moderna: predictiu, personalitzat i no invasiu. Estudis en animals ja havien demostrat prèviament que els tumors invasius propaguen per la sang cèl·lules canceroses des de les primeres etapes de la seva formació, per la qual cosa la possibilitat de detectar aquestes cèl·lules “sentinella” es considera un gran èxit per al diagnòstic precoç i el seu tractament.

Fins al moment, cap estudi havia aconseguit demostrar aquesta possibilitat en humans, per raons tècniques, ja que les cèl·lules circulants són escasses a la sang, molt heterogènies i fràgils.