Un treball conjunt de diversos centres catalans apunta a una nova combinació de tractaments per combatre el càncer

investigació-hospitals-catalans

Un nou treball conjunt de l’Hospital del Mar Research Institute, el VHIO, l’IDIBELL i l’Institut Català d’Oncologia, amb investigadors del CIBER del Càncer (CIBERONC) obre la porta a una nova via per evitar la proliferació dels tumors. Es tracta de combinar diferents tractaments existents per atacar per tres bandes les cèl·lules canceroses i aturar la seva progressió. L’estudi el publica la revista EMBO Journal.

Els investigadors s’han centrat en el paper d’una proteïna en concret, IKKα, que se sap que actua sobre altres proteïnes per permetre a les cèl·lules tumorals multiplicar-se i escapar de l’acció dels tractaments. Atacar aquesta proteïna no és actualment viable, ja que els inhibidors generals d’IKKα poden causar molta toxicitat als pacients. Per tant, els investigadors han buscat altres vies per actuar-hi i han pogut comprovar com IKKα regula dues vies relacionades amb la proliferació dels tumors i la resistència a la quimioteràpia.

Les vies identificades en aquest treball impliquen a la proteïna BRD4 i la via de senyalització JAK/STAT i existeixen fàrmacs que poden inhibir la seva activitat. En la realització d’aquest treball també han col·laborat els equips de recerca del Dr. Joan Seoane, del VHIO, i del Dr. Alberto Villanueva, de l’Institut Català d’Oncologia i l’IDIBELL, que hi han aportat la seva experiència en la realització de diferents aproximacions experimentals. També hi ha participat el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital del Mar, en l’anàlisi de les mostres tumorals humanes.

Noves funcions d’IKKα

Fins ara no es tenien pistes sobre la capacitat d’IKKα d’actuar sobre els tumors a través d’aquestes dues vies. En activar-les, les cèl·lules canceroses són capaces de proliferar i, a la vegada, s’inhibeix la mort cel·lular induïda pels tractaments de quimioteràpia. La inhibició d’ambdues vies potència la mort de les cèl·lules tumorals en resposta a la quimioteràpia. Això. Aquest paper s’ha pogut comprovar tant en models animals com en organoides generats a partir de cèl·lules de pacients amb càncer de còlon i recte, tot i que les conclusions es poden estendre a altres tumors amb aquests mecanismes activats.

Això pot permetre seleccionar combinacions de tractaments que actuïn de forma conjunta amb la quimioteràpia per frenar el càncer. A la vegada, el fet de fer servir més d’un fàrmac també facilita reduir les dosis i la toxicitat dels tractaments. Per això mateix, fer cribratges per identificar els tumors amb aquests mecanismes activats, podria permetre la identificació dels pacients candidats a nous abordatges terapèutics. Els investigadors també han pogut identificar com a marcador de pronòstic dels pacients amb càncer de còlon i recte els nivells tant d’IKKα com d’una altra proteïna, el factor inhibidor de la leucèmia (LIF).

Font: VHIO