Una combinació de tractaments afegeix supervivència en càncer de mama agressiu

La teràpia de manteniment amb la combinació del antiangiogènic bevacizumab i la quimioteràpia capecitabina pot suposar un augment significatiu de la supervivència en les dones amb càncer de mama avançat negatiu.

cancerMama

Si bé les pacients amb aquest tipus de tumor i receptors hormonals positius es poden associar a un bon pronòstic, hi ha un grup d’elles que mostren un resposta insuficient a la teràpia hormonal. Aquestes pacients, juntament amb les que tenen tumors triple negatiu (sense receptors per estrògens, progesterona ni HER2), s’inclouen en un grup que pateix el que s’ha anomenat càncer de mama agressiu, tot un repte terapèutic.

En aquestes pacients, la quimioteràpia té un paper essencial. És el cas de les que presenten el ben conegut fenotip triple negatiu, però també aquelles que tenen receptors hormonals positius i en què les hormones no arriben al control esperable, o bé tenen gran càrrega tumoral o amb localitzacions específiques de mal pronòstic, com ara malaltia hepàtica, recorda Àngels Arcusa, cap del Servei d’Oncologia de l’Hospital de Terrassa.

Arcusa és una de les investigadores de l’assaig internacional Imelda, en què han participat vuit hospitals espanyols, i que ha mostrat que la combinació del antiangiogènic bevacizumab i el quimioteràpic capecitabina aporta més d’un any de vida a les pacients amb càncer de mama metastàtic HER2 negatiu. L’estudi va incloure a pacients amb aquest tipus de tumor mamari, que presentaven una lesió que pogués mesurar-se per establir avaluació de resposta i, de forma important, l’estat general de salut fos relativament bo.

En elles es va comparar el benefici de mantenir bevacizumab amb capecitabina davant del antiangiogènic en monoteràpia. Les pacients havien rebut un tractament inicial previ basat en bevacizumab amb un taxano. La combinació va millorar el control de la malaltia, el que va suposar triplicar la supervivència lliure de progressió de les malaltes (11,9 mesos de mitjana en les que van rebre la teràpia combinada i 4,3, en el grup de bevacizumab sol).

Arcusa destaca que atenent a les dades totes les dones amb HER2 negatiu, i en especial les de tumor triple negatiu, que vagin a rebre quimioteràpia en primera línia són candidates a beneficiar-se de l’estratègia de manteniment amb bevacizumab i capecitabina.