Una anàlisi d’orina detecta de manera precoç el càncer renal

Un equip d’investigadors de la facultat de Medicina de la Universitat de Washington, a St. Louis, Estats Units, ha desenvolupat un mètode no invasiu per detectar el càncer renal a través de mesurar el nombre de proteïnes de l’orina.

càncer renalL’estudi, publicat a JAMA Oncology, ha detectat que les proteïnes biomarcadores són un 95 per cent més precises en la identificació dels primers estadis del càncer renal. A més no es corre el risc que es detecti un fals positiu a causa de malalties renals no tumorals.

Els investigadors han mesurat les xifres de dues proteïnes de l’orina (aquaporina-1 (AQP1) i perlipina-2 (PLIN2)) en 720 pacients. Cap dels pacients sense càncer tenia nivells elevats d’ambdues proteïnes, però els pacients amb càncer renal tenien elevats els nivells d’aquestes proteïnes.

A més, tres dels 720 pacients que tenien tomografies computeritzades abdominals també tenien altes taxes d’aquestes proteïnes. Dos d’aquests pacients van ser diagnosticats del consegüent càncer i el tercer va morir per altres causes abans de poder realitzar un diagnòstic.

Fins i tot en pacients amb altres tipus de malalties no tumorals renals, les xifres de les dues proteïnes en l’orina no eren elevades i no suggerien la presència de càncer.

Actualment l’equip treballa per desenvolupar un test per identificar el càncer renal, similar a les mamografies, colonoscòpies o altres test dissenyats per identificar el càncer precoçment, en un estadi més tractable fins i tot abans que els pacients manifestin símptomes.