un test genètic confirma que la quimioteràpia es pot evitar en el 46% de càncers de mama

Segons confirma l’estudi MINDACT, i tal com va publicar The New England Journal of Medicine, el test genètic MammaPrint® evita la quimioteràpia adjuvant (administrada després de la cirurgia) a un 46% de pacients amb càncer de mama.

cancer mama

Així ho han manifestat als sis oncòlegs espanyols que s’han reunit a Madrid per valorar els resultats i l’aplicació en la pràctica clínica de l’estudi prospectiu aleatoritzat “Microarray en la malaltia amb ganglis negatius pot evitar la quimioteràpia” (MINDACT), que evidencia que aquest test genètic ® pot reduir l’ús de la quimioteràpia adjuvant (administrada després de la cirurgia) prescrita a les pacients amb càncer de mama.

La Dra. Isabel T. Ros, cirurgiana a la Unitat de Patologia Mamària de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, ha assenyalat que “l’objectiu primari de l’estudi MINDACT, que s’ha aconseguit amb èxit, era determinar si la supervivència lliure de metàstasi en les 644 pacients amb risc discordant (pacients amb alt risc clínic i baix risc molecular segons la plataforma d’anàlisi genètica) que no van rebre quimioteràpia, és a dir, que es van randomitzar a guiar-se pel resultat d’aquest test genètic, podria ser superior al 92% “.

A això ha afegit que en aquests pacients de risc clínic alt i baix risc genòmic (1550 en total en l’estudi MINDACT), “la troballa podria evitar un tractament agressiu a moltes pacients, ja que el benefici de la quimioteràpia adjuvant és del 1, 5 % (tendència sense significació estadística) i, per tant, molt petit pel que fa als riscos que comporta “.

Per la seva banda, el Dr. José Manuel López Vega, oncòleg mèdic de l’Hospital Universitari Marquès de Valdecilla, ha assegurat que la seva experiència clínica quotidiana “ratifica els resultats de l’assaig clínic”. Segons ha informat, “en els 30 pacients atesos en el seu hospital en 2016 s’ha pogut constatar que la probabilitat de necessitar quimioteràpia adjuvant és del 50 per cent, tal com s’ha manifestat en la publicació recent de l’assaig clínic. En aquest sentit, ha insistit que “més enllà de l’aspecte innovador de l’assaig, aquesta eina de diagnòstic genètic pot aplicar-se amb èxit a la pràctica clínica”.

El Dr Javier Cortés, oncòleg mèdic de l’Hospital Universitari Ramón i Cajal i de la Unitat de Mama de la Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) ha posat de manifest que “per primera vegada tenim evidència 1-A sobre les plataformes gèniques en tumors d’alt risc clínic “. Així també, ha assenyalat que “en aquests pacients d’alt risc clínic el test genètic pot discriminar al voltant d’un 45% de pacients que no necessitaran quimioteràpia”. Finalment, ha insistit que “és una sort que els clínics puguin disposar d’aquesta eina pronòstica en la pràctica cínica habitual”.

A la presentació dels resultats de l’estudi MINDACT, també han participat la Dra. Eva Pruneres, oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari 12 d’Octubre; Dr. Antonio Llombart, oncòleg mèdic de l’Hospital Arnau de Vilanova; i el Dr. Miguel Gil, oncòleg mèdic de l’Institut Català d’Oncologia (ICO).

MINDACT és el primer assaig clínic controlat, prospectiu i aleatoritzat en càncer de mama en què s’avalua la recurrència en base a una anàlisi genòmic amb un nivell 1A d’evidència clínica. A més, és el primer estudi prospectiu de recerca traslacional d’aquesta magnitud que ha aconseguit obtenir resultats sobre el seu objectiu primari i publicar al New England Journal of Medicine.

L’assaig representa una enorme font de dades per a futures investigacions, ja que utilitzant les mostres de tumor, sang i les dades dels resultats clínics de les participants en l’assaig, es podrà obtenir un major coneixement de la biologia del càncer de mama. L’estudi va començar el 2007 i fins a 2011 es van incloure 6.693 pacients amb ganglis negatius i fins a 3 ganglis positius de 112 hospitals en nou països europeus. El seguiment fins al moment ha estat a cinc anys.

La prova MammaPrint, comercialitzada a Espanya per Ferrer, analitza setanta gens d’una mostra de teixit de càncer de mama en estadi d’hora per determinar si el tumor presenta un baix o alt risc de recurrència en els deu anys posteriors al diagnòstic.

Concretament, d’entre les 3.356 pacients incloses en l’estudi MINDACT que van ser classificades com d’alt risc de recurrència de la malaltia en base als criteris clínics i patològics comuns (C-high), el tractament d’acord a Mammaprint va reduir la prescripció de quimioteràpia en un 46 per cent dels casos. A més, en aquest grup de 1550 pacients discordants on MammaPrint® va ser de baix risc, la supervivència lliure de metàstasis cinc anys després del diagnòstic va ser superior al 94 per cent haguessin rebut o no quimioteràpia adjuvant. La EORTC ha estat l’espònsor de l’estudi i responsable del maneig i anàlisi de les dades i han participat 6 grups col·laboratius europeus (Boog; GOIRC; NCRI; SOLTI; UNICANCER; WSG). Hi ha hagut també altres participants com Europa Donna i Agendia.