Un receptor fins ara considerat promotor de mort en cèl·lules tumorals podria promoure el creixement del càncer de pulmó

En els darrers anys, els receptors de la proteïna TRAIL han centrat l’atenció de la investigació oncològica ja que la seva activació indueix la mort de moltes cèl·lules tumorals sense atacar les cèl·lules sanes. Ara, però, un grup de recerca de l’IDIBELL i de l’Institut Català d’Oncologia, en col·laboració amb la Universitat d’Amsterdam, ha descobert que aquests receptors en cèl·lules de càncer de pulmó promouen efectes que estimularien el desenvolupament de tumors.

NP31-C-Munoz_CDDIS-Imatge-noti

Foto: Idibell

“Els nostres resultats suggereixen que en càncer de pulmó no és recomanable activar la via TRAIL, al contrari, la seva inhibició s’hauria de tenir en compte com a possible opció terapèutica“, apunta la Dr. Cristina Muñoz, cap de grup de l’IDIBELL i líder del projecte.

Els resultats publicats a la revista Cell Death and Disease mostren que al càncer de pulmó de cèl·lules no petites els receptors de TRAIL promouen la secreció d’una proteïna proinflamatòria i proangiogènica anomenada IL-8. De fet, nivells alts d’IL-8 estan associats a un mal pronòstic i resistència a la teràpia.

“La inhibició de la secreció d’IL-8 ja s’havia proposat amb anterioritat com a possible tractament del càncer de pulmó i altres tumors sòlids –assegura Francesca Favaro, investigadora predoctoral de l’IDIBELL i la Universitat d’Amsterdam, i primera autora del treball–, però què impulsa la secreció d’IL-8? Gràcies a aquesta feina sabem que la modulació dels receptors TRAIL podria ser una via de regulació”.

En mostres de tumors humans sembla confirmar-se el potencial tumorogènic de TRAIL. Els pacients amb nivells elevats de TRAIL i dels seus receptors presenten més expressió d’IL-8 i tumors amb més vascularització, indicador de desenvolupament tumoral.