Un nou medicament permetria tractar pacients afectats de Leucèmia Mieloblàstica Aguda que no són candidats al tractament habitual

Un nou medicament amb combinació amb la quimioteràpia convencional podria ser l’alternativa pels pacients afectats de Leucèmia Mieloblàstica Aguda (LMA) que no són tributaris al tractament intensiu que s’utilitza actualment, ja sigui per edat o per cormobiditats.

NP-leucemia-mieloblastica-Valencia.jpg_2104194538

Aquesta és la principal conclusió d’un estudi publicat a la revista científica The New England Journal of Medicine, liderat a l’Estat espanyol per l’hematòleg de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València i investigador del grup d’Hematologia i Hemoteràpia de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe (IIS La Fe), Pau Montesinos, i en el que hi ha participat l’hematòloga clínica de l’ICO Badalona, Susana Vives.

L’estudi AGILE, en el que l’ICO ha estat el centre de tot l’Estat que hi ha aportat més pacients, és el primer assaig clínic en Fase 3 que ha comparat el tractament convencional (amb el fàrmac AZAcitidina) en combinació amb un inhibidor de la mutació IDH1 per via oral. Els resultats han demostrat un augment de la supervivència global amb menys efectes adversos i amb una millora de la qualitat de vida. Una alternativa als pacients que, fins a dia d’avui, no podien optar al tractament intensiu.

Què és la LMA i com es tracta?
La LMA és una malaltia greu amb una alta taxa de mortalitat si no s’ofereix un tractament adequat. En l’actualitat, el tractament convencional per tractar la malaltia és la quimioteràpia intensiva i el trasplantament de medul·la òssia en el 70% dels casos. Aquest tractament és molt intens i només s’administra, per la seva toxicitat, als pacients de fins a 65-70 anys.

Així doncs, encara no existeix un tractament efectiu per a persones més grans de 70 anys, a qui se’ls hi administra AZAcitidina de manera subcutània, ambulatòria i amb bona tolerància. Tot i això, el tractament deixa de fer el seu efecte i els resultats no són massa bons. Maularadment, la supervivència no supera els 9 mesos. És per aquest motiu que s’intenta prioritzar que el tractament que se’ls hi ofereixi, almenys, no empitjori la seva qualitat de vida.

Un assaig que obre la porta a millorar la qualitat de vida als pacients

En els últims anys la investigació s’ha centrat en buscar tractaments que actuïn directament en les mutacions de les leucèmies com és el cas de la mutació IDH1, que només es dona en un 15% dels casos, però per la que ja s’han desenvolupat inhibidors en monoteràpia o associació de tractament convencional, i que ja s’han posat en marxa en pacients a través d’aquest assaig.

Els estudis previs (Fase II) amb el fàrmac Ivosidenib en monoteràpia van permetre que la Food&Drug Administration (FDA) donés la indicació d’aquest medicament en monoteràpia pels pacients no tributaris als tractaments convencionals.