Un nou fàrmac incrementa l’esperança de vida dels pacients amb un càncer intraocular molt agressiu

Els resultats de l’assaig clínic, publicats al the New England Journal of Medicine, mostren que el Tebentafusp és el primer fàrmac a augmentar la supervivència global en el melanoma uveal metastàsic, un càncer molt agressiu que en el 50% dels casos provoca la mort en menys d’un any.

laboratory-2821207_1920

El melanoma uveal és el càncer intraocular més comú. Igual que els melanomes cutanis, és degut a la proliferació descontrolada dels melanòcits, les cèl·lules que donen color a la pell. Però a diferència d’aquests, el melanoma uveal, que representa entre el 3 i el 5% dels melanomes, presenta característiques moleculars i cel·lulars que el fan especialment agressiu. La meitat dels pacients desenvolupen metàstasis, i quan això passa l’esperança de vida mitjana no supera l’any. Fins ara, cap dels tractaments actuals ha aconseguit millorar-ne el pronòstic.

Un estudi publicat avui a la prestigiosa revista científica The New England Journal of Medicine, que ha comptat amb la participació de Josep Maria Piulats, oncòleg mèdic del Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO l’Hospitalet, cap del grup de recerca d’Immunoteràpia en Càncer de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red Cáncer (CIBERONC), ha presentat el primer fàrmac que allarga l’esperança de vida total dels pacients amb melanoma uveal quan aquests ja han desenvolupat metàstasi.

L’estudi, corresponent a un assaig clínic en fase 3 en el qual s’ha avaluat l’eficàcia i seguretat del nou fàrmac anomenat Tebentafusp, demostra que el tractament proposat aconsegueix alentir la progressió de la malaltia ja que el percentatge de pacients que sobreviuen més d’un any passa del 58% amb els tractaments estàndards, al 73% amb Tebentafusp. Piulats destaca:

“Després de finalitzar aquest estudi i dels bons resultats augmentant la supervivència global dels gairebé 400 pacients inclosos en l’assaig, el Tebentausp ja s’està donant als pacients amb melanomes uveals metastàtics en substitució de la quimioteràpia habitual”.

Tebentafusp, una guia del sistema immunitari per atacar tumors sòlids
El Tebentafusp actua guiant al sistema immunitari cap al tumor. Està format per dos extrems: un reconeix les cèl·lules tumorals i l’altre s’uneix a les cèl·lules del sistema immunitari i les activa. D’aquesta manera s’aconsegueix que les cèl·lules immunitàries “vegin” el tumor i a més l’ataquin.

“La tecnologia desenvolupada per generar el Tebentafusp permet que el sistema immunitari ataqui específicament el tumor sense necessitat de reconèixer-lo –explica Josep Maria Piulats–. O sigui, no cal que les cèl·lules del sistema immunitari tinguin receptors específics que reconeguin les cèl·lules tumorals, el mateix fàrmac fa de mediador perquè aquestes l’ataquin”.