Un medicament per la pèrdua òssia ajuda a prevenir càncer d’endometri

Un nou anàlisi suggereix que les dones que prenen bifosfonats, fàrmacs usats comunament per tractar l’osteoporosi i altres malalties òssies, tenen aproximadament la meitat del risc de desenvolupar càncer d’endometri que les que no fan servir aquests medicaments.

medicament per prevenir càncer endometri

L’estudi recolza altres investigacions anteriors que han demostrat un efecte contra el càncer d’aquest tipus de medicaments. El càncer d’endometri, que sorgeix en el revestiment de l’úter, representa gairebé el 50 per cent dels càncers ginecològics diagnosticats i és la quarta malaltia maligna més comú en les dones i la vuitena causa més comú de mort per càncer.

Tot i que els bifosfonats són coneguts per prevenir la pèrdua òssia, els estudis preclínics han demostrat que aquests medicaments també tenen efectes antitumorals, incloent la capacitat d’evitar la multiplicació de les cèl·lules tumorals i la invasió dels teixits normals.

Per avaluar si els bifosfonats poden ajudar a prevenir el càncer d’endometri, Sharon Hensley Alford, del Sistema de Salut Henry Ford a Detroit, va liderar un equip que va avaluar informació obtinguda de l’Estudi de l’Institut Nacional del Càncer PLCO (pròstata, pulmó, colorectal i d’ovari), que va incloure qüestionaris sobre el consum de medicaments per als ossos.

Els investigadors van analitzar les dades de només aquells bisfosfonats que contenen nitrogen perquè se sap que tenen una forta activitat contra el càncer. Es va incloure un total de 29.254 dones en l’anàlisi i, després de tenir en compte factors com l’edat, la raça, els antecedents d’ús de teràpia hormonal, el tabaquisme i l’índex de massa corporal, les consumidores de bisfosfonats presentaven la meitat de probabilitats de desenvolupar càncer d’endometri.

“Altres estudis han demostrat que els bifosfonats poden reduir el risc de certs tipus de càncer, però som els primers a demostrar que el risc de càncer d’endometri també es pot rebaixar” ressalta Alford. Aquest treball suggereix que les dones que necessiten medicaments d’enfortiment ossi i que posseeixen un major risc de càncer d’endometri poden voler triar els bifosfonats que contenen nitrogen perquè aquesta forma pot reduir el risc de càncer d’endometri.