Un estudi valida la Psicoteràpia Positiva en Càncer per promoure canvis vitals positius en pacients que han finalitzat el tractament oncològic

La Psicoteràpia Positiva en Càncer, dissenyada per l’equip liderat pel psicooncòleg de l’ICO l’Hospitalet, Cristian Ochoa, facilita el creixement en la malaltia com a via per potenciar canvis vitals positius, redueix més a llarg termini el malestar emocional, com l’ansietat i depressió, i els símptomes d’estrès que un tractament dirigit únicament a la gestió i control de l’estrès. El malestar emocional que presenten moltes persones amb càncer a l’acabar els seus tractaments oncològics, no té tant a veure amb afrontar una amenaça present, com pot ser el propi tractament, sinó amb una amenaça futura: recuperar una vida plena o la por que torni la malaltia.

200603-psicoterapia-positiva-cancer.jpg_1990645372

Què és la psicoteràpia positiva?
La Psicoteràpia Positiva, facilita acomodar i canviar la pròpia vida de forma més profunda i conscient a l’amenaça que suposa el càncer, prioritzant especialment una major sintonia amb les relacions personals significatives. Aquest focus terapèutic produeix canvis vitals positius més duradors que incideixen en descensos mantinguts de el malestar emocional.

Afrontar el diagnòstic i tractament d’un càncer genera, en un 40% dels pacients, un malestar emocional significatiu que impedeix portar una vida normal. És habitual sentir decaïment, irritabilitat, experimentar por, dificultats per dormir, problemes en les relacions socials o íntimes i incertesa cap al futur. L’elevada amenaça de la malaltia i els possibles canvis físics, laborals i familiars que pot comportar generen moltes reaccions emocionals. Fins al moment els tractaments psico-oncològics s’havien centrat en ensenyar als pacients a controlar o gestionar aquestes reaccions, és a dir, aprendre a pal·liar-les. No obstant això, després del càncer dels pacients no només experimenten malestar emocional, molts refereixen que la malaltia ha estat una oportunitat per replantejar profundament la vida “en positiu” quan és possible.

De fet, més d’un 80% dels pacients amb càncer diuen haver donat aquests canvis positius en la seva vida després de passar per la malaltia. Prioritzar la família o els amics a la feina, adquirir hàbits de vida més saludables, més facilitat per establir relacions íntimes i de proximitat, obertura emocional són exemples d’aquests canvis positius. Fins ara, els estudis mostraven que els pacients que donaven aquests canvis vitals positius reduïen el seu malestar emocional, però encara no s’havia dissenyat cap tractament psicològic focalitzat a facilitar-los.

Un estudi comparatiu entre Psicoteràpia Positiva i Teràpia Cognitiva-conductual
Es va realitzar un assaig clínic aleatoritzat per comparar la Psicoteràpia Positiva en Càncer i la Teràpia Cognitiva-conductual, tractament estàndard pel maneig de les reaccions d’estrès. En l’estudi van participar 140 dones que posteriorment al finalitzar els seus tractaments oncològics per al càncer de mama presentaven elevat malestar emocional. D’aquestes, 67 van rebre Psicoteràpia Positiva i 73 Teràpia Cognitivo-conductual.

Els resultats, publicats a la revista The Journal of Positive Psychology, van mostrar que la Psicoteràpia Positiva en Càncer reduïa més a llarg termini el malestar emocional i l’estrès que una teràpia centrada en controlar les reaccions d’estrès en pacients que havien acabat els seus tractaments oncològics.