Un estudi prediu que el 2030 hi haurà més casos i més morts de càncer d’endometri a Catalunya entre les dones majors de 65 anys

Les dades obtingudes mostren una disminució de la incidència i un lleuger augment de la mortalitat per càncer d’endometri. L’estudi ha estat realitzat per un grup d’investigadors/es del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l’ICO i de l’IDIBELL i del Pla Director d’Oncologia.

cancer-endometri-01.jpg_2104194538

El càncer d’endometri és, actualment, un dels càncer ginecològics més freqüents que afecta sobretot a les dones d’edat avançada. Un grup d’investigadors/es del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l’ICO, l’IDIBELL i del Pla Director d’Oncologia han estimat quina serà la incidència i la mortalitat en càncer d’endometri a Catalunya l’any 2030 i ho han comparat amb les prediccions amb les dades de l’any 2010.

Per a realitzar aquest estudi s’han utilitzat models estadístics per a predir les taxes d’incidència i mortalitat entre el període 2015-2030 i els resultats s’han publicat a la revista científica de biomedicina, Maturitas.

Què ens mostren les dades obtingudes en aquest estudi?
En general, les dades obtingudes mostren una disminució de la incidència i un lleuger augment de la mortalitat per càncer d’endometri fins al 2030 a Catalunya.

Les dades mostren un nou escenari, on les taxes d’incidència del càncer d’endometri disminuiran globalment, mentre les taxes de mortalitat tindran un lleuger augment. No obstant, si ens fixem en els diferents grups d’edat, s’observa un augment tant de la incidència com en la mortalitat en les dones de més de 65 anys. A més, aquest grup de dones augmentarà en xifres absolutes a causa d’una major esperança de vida en les properes dècades.

Així doncs, a mesura que la població mundial envelleixi, s’espera una càrrega més elevada de càncer d’endometri entre les dones més grans, en consonància a aquests resultats. Aquesta informació pot ser de molta utilitat per a planificar noves estratègies clíniques i preventives en un futur proper. Així ho afirma la investigadora del Programa de Recerca en Epidemiologia del Càncer de l’ICO i l’IDIBELL, Laura Costas, “A l’hora de planificar estratègies clíniques i preventives hem de tenir en compte l’envelliment progressiu de la població, ja que implicarà un augment de la càrrega de malaltia crònica, com és el càncer d’endometri”.

Aquest nou escenari pot ser una advertència útil per a oncòlegs/es, ginecòlegs/es i geriatres per a desenvolupar noves estratègies d’intervenció clínica integrada per a dones grans en un futur proper.