Un estudi del VHIO identifica un biomarcador per tractar un tipus de càncer colorectal metastàtic

Una recerca duta a terme per investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, han descobert mutacions en un gen que podria ajudar a seleccionar aquells pacients que responen millor a les teràpies anti-BRAF/EGFR en el càncer colorectal metastàtic amb microsatèl·lits estables (MSS).

22_09_27_Rodrigo-Toledo_Elena-Elez-thegem-blog-defaultFoto: VHIO

Els resultats de l’informe s’acaben de publicar a la prestigiosa revista Nature Medicine. En concret, el treball dut a terme ha servit per descobrir que les mutacions en el gen RNF43, que es troben comunament en el càncer colorectal, prediuen quins pacients de càncer colorectal metastàtic MSS amb mutació BRAFV600E seran els que aconseguiran tant una taxa de resposta millor a la teràpia anti-BRAF/EGFR com més temps lliure de progressió de la malaltia i la supervivència general. “Aquest estudi ha permès identificar un biomarcador genòmic que, sumat a la mutació de BRAFV600E, permet identificar amb més precisió aquells pacients que es poden beneficiar més de la teràpia dirigida. Això obre la porta a incorporar aquest biomarcador a estudis clínics en marxa per identificar millor la seqüència terapèutica més adequada i que es puguin prioritzar aquests tractaments en els pacients amb més probabilitats de resposta”, explica la Dra. Elena Élez, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que s’ha encarregat de dirigir la part clínica de l’estudi.

Les mutacions BRAFV600E es troben en aproximadament en el 10% dels càncers colorectals metastàtics. Tot i que és una mutació poc comuna, està relacionada amb un pronòstic negatiu. Els pacients que la presenten generalment són resistents a les teràpies i desenvolupen resistències als tractaments molt ràpidament, i no s’havien aconseguit avenços substancials en el seu tractament fins a dates recents.

En fer una anàlisi genòmica dels que responien a la teràpia davant dels que no hi responien, els investigadors del VHIO van descobrir que les mutacions en el gen RNF43, presents en el 29% dels tumors colorectals metastàtics BRAFV600E, estaven fortament relacionades amb el resultat clínic de les teràpies basades en anti-BRAF/EGFR. “En concret vam poder comprovar que els pacients amb tumors colorectals tipus MMS i que presentaven mutacions en RNF43 hi responien millor que els que no en tenien. Específicament vam trobar que l’aparició de la mutació es va associar amb una taxa de resposta millor i supervivència lliure de progressió de la malaltia i, el que és més important, amb una supervivència general dues vegades més prolongada”, explica el Dr. Rodrigo A. Toledo.

“Aquesta troballa té una implicació important, la incorporació de la mutació RNF43 com a biomarcador. Això podria contribuir a definir la seqüència de tractament òptima en pacients amb càncer colorectal metastàtic BRAFV600E amb MSS que, a diferència dels pacients amb inestabilitat de microsatèl·lits, no tenien biomarcadors que ajuden en la presa de decisions”, explica per acabar el Dr. Josep Tabernero, i destaca la importància que això suposa per a l’avenç de la medicina de precisió i com, gràcies al treball de centres com VHIO, es pot fer una medicina translacional que traslladi la recerca duta a terme als laboratoris a la pràctica clínica.