Un equip de recerca de l’Institut Josep Carreras i l’ICO revela l’efectivitat d’un nou tractament en leucèmia limfoblàstica aguda

L’estudi ha demostrat que la teràpia amb blinatumomab augmenta de forma significativa la supervivència dels pacients adults d’un determinat tipus de leucèmia en comparació amb el tractament estàndard de quimioteràpia. Aquest descobriment representa una important pas en la millora del pronòstic de pacients adults amb LLA, un tipus de leucèmia que representa, en els adults, 30 nous casos per milió d’habitants i any a l’Estat espanyol.

Cèl·lules sanguínies d'un pacient amb leucèmia.
Cèl·lules sanguínies d’un pacient amb leucèmia.

Josep Maria Ribera, cap del Servei d’Hematologia de l’ICO Badalona (Hospital Germans Trias i Pujol) i director del grup de recerca en LLA de l’IJC, ha participat en el treball “Blinatumomab versus Chemotherapy for Advanced Acute Lymphoblastic Leukemia” publicat al The New England Journal of Medicine.
En aquest estudi, anomenat TOWER, s’ha demostrat que el blinatumomab augmenta la supervivència dels pacients adults amb leucèmia aguda limfoblàstica de precursors B d’alt risc en recidiva o refractària, en comparació amb el tractament estàndard de quimioteràpia.

Els resultats d’aquest estudi comparatiu directe han demostrat que l’anticòs monoclonal blinatumomab gairebé duplica la mitjana de la supervivència. Els pacients que van rebre blinatumomab també van presentar una taxa de respostes completes més elevada que els tractats amb quimioteràpia convencional de rescat. Aquestes respostes van ser, a més a més, de millor qualitat, ja que la malaltia residual es va negativitzar amb major freqüència en els pacients tractats amb blinatumomab.

Pel Dr. Ribera, els resultats de l’estudi TOWER són la primera evidència que blinatumomab funciona millor que la quimioteràpia en pacients amb LLA en situació de recaiguda. Aquesta notícia és molt encoratjadora ja que suposa un pas més en la millora del pronòstic dels pacients amb LLA que recauen. Cal dir que després del tractament amb blinatumomab, als malalts se’ls ha de fer un trasplantament de progenitors hematopoètics per completar el tractament de la seva recaiguda.

El Dr. Ribera puntualitza que, actualment, hi ha altres estudis en marxa dirigits a avaluar la utilitat del blinatumomab en pacients amb LLA abans que recaiguin, en un intent d’evitar aquesta greu complicació. De fet, en la seva opinió, en un futur el lloc que ocuparia el blinatumomab seria el de formar part del tractament inicial de la LLA, combinat amb quimioteràpia.

En l’actualitat es disposa del fàrmac a l’Estat espanyol en un programa d’ús compassiu i es troba en fase de negociació amb el Ministeri de Sanitat per a la seva inclusió com a fàrmac autoritzat.

La leucèmia limfoblàstica aguda en adults
La leucèmia limfoblàstica aguda (també denominada leucèmia limfoide aguda o LLA) és un tipus de càncer de la sang en el qual, per causes desconegudes, es produeixen quantitats excessives de limfòcits immadurs (limfoblasts). Les cèl·lules canceroses es multipliquen ràpidament i desplacen les cèl·lules normals de la medul·la òssia, el teixit tou del centre dels ossos on es formen les cèl·lules sanguínies. En condicions normals els limfòcits es produeixen en la medul·la òssia i en altres òrgans del sistema limfàtic (timus, ganglis, melsa), i són els encarregats de la nostra defensa perquè són capaces d’atacar, directament o a través de la producció d’unes substàncies denominades anticossos, tot agent que envaeixi o cèl·lula anòmala que es produeixi en el nostre organisme.

En la LLA, els limfoblasts (precursors dels limfòcits) es fabriquen en quantitats excessives i no maduren. Aquests limfòcits immadurs envaeixen la sang, la medul·la òssia i els teixits limfàtics, de manera que s’inflamen. També poden envair altres òrgans, com els testicles o el sistema nerviós central. Si bé la LLA sol afectar predominantment nens, no és infreqüent observar-la en adolescents i adults joves. En adults, aquest tipus de leucèmia predomina en els joves de sexe masculí (edat mitjana entre 25 i 30 anys). Tan sols un 10-15 % dels pacients superen els 50 anys. A Espanya, la incidència anual de LLA en adults és de 30 nous casos per milió d’habitants i any.