Un derivatde la vitamina B3 prevé el càncer de fetge en ratolins

Investigadors del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), a Espanya, han aconseguit el primer model de ratolí que reprodueix fidelment les fases del càncer de fetge humà (HCC) des que apareixen les primeres lesions fins al desenvolupament de la metàstasi.

Investigació del càncer d efetge
Dos dels membres de l’equip d’investigació.

Els resultats, publicats a la prestigiosa revista Cancer Cell, indiquen que dietes riques en nicotinamida ribòsid (NR), un derivat de la vitamina B3, protegeixen aquests ratolins del desenvolupament de HCC ja en les seves fases més inicials, quan l’estrès genotòxic causa danys en l’ADN cel·lular. També demostren un efecte curatiu de la dieta en aquells ratolins que havien desenvolupat prèviament la malaltia.

Un obstacle en l’estudi del HCC humà és l’absència de models en ratolí que copiïn la malaltia per investigar rutes moleculars o noves teràpies. Els investigadors van crear mitjançant enginyeria genètica ratolins que contenien nivells elevats d’URI només en fetge i de forma controlada en el temps. Després de 30 setmanes amb alts nivells d’URI, els ratolins van generar tumors esporàdics al fetge, i fins i tot metàstasi quan la inducció del gen persistir en el temps. Segons descriu el treball, la molècula que orquestra aquests canvis és la nicotinamida adenina dinucleòtid (NAD +), un compost universal dels éssers vius necessari per cremar calories mitjançant el metabolisme cel·lular.

Malgrat els resultats, els investigadors alerten que l’eficàcia dels suplements nutricionals potenciadors de NAD + com a teràpia combinada en oncologia no està demostrada en humans. L’equip de Djouder ha començat una col·laboració amb el Programa d’Investigació Clínica del CNIO, liderat pel oncòleg Manuel Hidalgo, per ampliar els estudis en ratolins i valorar el possible salt a humans