Un assaig clínic demostra una millora de la supervivència en càncer de còlon metastàtic ja tractat

Els resultats de l’estudi SUNLIGHT, un assaig clínic internacional de fase III liderat a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, demostren que la combinació de Trifluridine/tipiracil més bevacizumab millora la supervivència en pacients amb càncer de còlon metastàtic que ja s’havien tractat prèviament amb dos règims de quimioteràpia estàndard, respecte als pacients tractats amb únicament Trifluridine/tipiracil, una de les opcions terapèutiques aprovades per les agències regulatòries per a aquests pacients.

El Dr. Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i primer autor de l’estudi, ha presentat aquest cap de setmana els resultats de l’estudi SUNLIGHT a l’ASCO GastroIntestinal Symposium que se celebra del 19 al 21 de gener a San Francisco (Estats Units).

47971 Foto: Freepik

Segona causa de mort per càncer

El càncer colorectal és el més freqüent en el nostre entorn, afecta dones i homes i és la segona causa de mort per càncer al món. La taxa de supervivència a cinc anys en pacients amb malaltia metastàtica és del 11%. “Al voltant del 50% dels pacients acabarà desenvolupant metàstasis de forma que són necessàries noves opcions de tractament que millorin la supervivència i la qualitat de vida d’aquests pacients” explica el Dr. Tabernero.

“En aquest sentit els resultats de l’estudi SUNLIGHT podrien representar un avenç significatiu en el tractament dels pacients amb càncer colorectal metastàtic que han progressat després de dos tractaments de quimioteràpia estàndard”.

A l’estudi SUNLIGHT han participat 492 pacients amb càncer colorectal metastàtic que havien rebut tractament previ de dos règims de quimioteràpia estàndard. A la meitat dels pacients se’ls va tractar amb Trifluridine/tipiracil més bevacizumab i a l’altra meitat amb Trifluridine/tipiracil sol.

El tractament investigacional es tracta d’una combinació de Trifluridine/tipiracil i l’anticòs monoclonal bevacizumab. Aquest anticòs inhibeix el factor de creixement VEGF relacionat amb la formació de vasos sanguinis que promouen el creixement del tumor, de forma que frena la progressió del tumor.

“És la primera vegada que es realitza un assaig de tercera línia que no compara una nova opció terapèutica amb placebo sinó amb un dels tractaments estàndard existents, la qual cosa ens permet afirmar que les millores en els paràmetres d’eficàcia són estadística i són clínicament significatives” diu el Dr. Josep Tabernero.

La supervivència global millora de forma clínicament significativa

Els pacients tractats amb Trifluridine/tipiracil més bevacizumab van presentar una supervivència global mitjana de 10,8 mesos després d’haver iniciat el tractament enfront dels 7,5 mesos dels pacients que van rebre únicament Trifluridine/tipiracil.

“Quan l’increment de la supervivència en càncer colorectal metastàtic supera els tres mesos es considera per moltes de les agències avaluadores que la millora no només és estadísticament significativa sinó també clínicament significativa i per tant aquests resultats apunten a la possibilitat d’una nova opció de tractament estàndard” explica la Dra. Elena Élez, investigadora del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins del VHIO i oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, que ha liderat l’assaig clínic a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

També es van observar millores significatives en la supervivència sense progressió (que es refereix al temps que passa des de l’inici del tractament fins que el tumor torna a créixer) que va passar de 2,4 mesos amb el tractament estàndard a 5,6 mesos en el tractament amb bevacizumab. I va augmentar també el temps que passa fins que l’estat de salut del pacient i la seva qualitat de vida es deterioren.

La qualitat de vida es va mesurar mitjançant l’escala ECOG (0-4) i es va observar que els pacients tractats amb Trifluridine/tipiracil més bevacizumab presentaven un deteriorament clínic categoritzat com a ECOG 2; als 9,3 mesos, davant dels 6,3 mesos en el cas de Trifluridine/tipiracil en monoteràpia.

“Totes aquestes millores es van observar en tots subgrups de pacients independentment de la lateralitat o el perfil molecular del tumor” explica el Dr. Josep Tabernero “això ens indica que Trifluridine/tipiracil més bevacizumab és una opció per a tots els subgrups clínicament rellevants”.

Els resultats de l’estudi SUNLIGHT avalen que Trifluridine/tipiracil més bevacizumab pot representar un nou estàndard d’atenció per al tractament de pacients amb càncer de còlon metastàtic refractari que han progressat després de dues línies de teràpia.

“És important que treballem en noves opcions terapèutiques que signifiquin una millora clínica de la supervivència d’aquests pacients, però sense empitjorar la seva qualitat de vida. Actualment aquesta és una necessitat no coberta” conclou el Dr. Josep Tabernero.