Un 85% de les farmàcies de la Regió Metropolitana de Barcelona participen al Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte

Segons un estudi elaborat per investigadores de la Unitat de Cribratge del Càncer de l’ICO l’Hospitalet i del Programa EPIBELL (IDIBELL), en el període 2017-2018, d’un total de 643 farmàcies afiliades al Col·legi Oficial de Farmacèutics, 528 estaven adherides al Programa, xifra que correspon a un 85,4% del total

pharmacy-218692_1920

Segons un estudi elaborat per investigadores de la Unitat de Cribratge del Càncer de l’ICO l’Hospitalet i del Programa EPIBELL (IDIBELL), en el període 2017-2018, d’un total de 643 farmàcies afiliades al Col·legi Oficial de Farmacèutics, 528 estaven adherides al Programa, xifra que correspon a un 85,4% del total.

L’ICO va iniciar l’any 2000 un Programa pilot de detecció precoç de càncer de còlon i recte a l’Hospitalet de Llobregat, que es va anar estenent fins a cobrir tota la Regió Metropolitana de Barcelona, amb una població diana de més de 494.000 persones. No obstant, l’accessibilitat i la conscienciació per part de la població són les principals barreres detectades a l’hora de participar en programes de cribratge. En aquest sentit, les farmàcies juguen un paper clau gràcies a la seva gran implementació en tot el territori i el coneixement que tenen de la població, així com la relació que hi estableixen. Els i les ciutadanes perceben les farmàcies com punt on rebre consell sobre la seva salut, fet que facilita l’establiment d’una relació propera i de confiança. Així mateix, són centres comunitaris conscients del seu entorn, donant valor afegit a l’avaluació dels programes de cribratge, podent oferir estratègies i intervencions de millora concretes.

És per aquest motiu que el 2010, i seguint l’experiència positiva d’altres països europeus, l’ICO va decidir incloure les farmàcies en el programa de cribratge, convertint-se actualment en els únics punts de recollida dels kits en la seva àrea d’influència per a detectar sang oculta en femta. Segons l’estudi publicat recentment, la bona acceptació es pot explicar per diversos motius. En primer lloc la xarxa de farmàcies participants està coordinada pel Col·legi Oficial de Farmacèutics, fet que assegura el treball coordinat i sota uns mateixos criteris i estàndards. En segon lloc, els i les farmacèutiques han rebut formació específica dotant-los del coneixement tècnic necessari per tal de donar consell i dur a terme les tasques pròpies del procés d’entrega i recollida de mostra. I per acabar, i no menys important, les farmàcies reben remuneració per participar en el Programa, fet que reforça el seu compromís amb la iniciativa.

Així mateix, a l’estudi s’ha observat que no existeix una relació directe entre el nombre de farmàcies adherides al Programa i el percentatge de participació.

El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte

El càncer colorectal és el càncer més freqüent en el conjunt de la població. Només a Catalunya, i segons projeccions dels Registres de Càncer de Girona i Tarragona, l’any 2020 es van diagnosticar 6.400 nous casos d’aquest tipus de tumor. La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir de lesions anomenades adenomes, lesions de risc per desenvolupar càncer en el futur. Tant els adenomes com els càncers sagnen de manera intermitent i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el Programa de Detecció Precoç. El càncer colorectal pot desenvolupar-se durant mesos sense produir molèsties i sovint, quan aquestes apareixen, la malaltia ja està força avançada. Els programes de detecció precoç permeten detectar la malaltia en estadis inicials, la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació.

El Programa està destinat a homes i dones d’entre 50 i 69 anys. Cada dos anys reben a casa una carta d’invitació i els llistats de les farmàcies col·laboradores. Una vegada recollida la mostra s’ha de retornar a qualsevol farmàcia que col·labora amb el Programa i en uns dies es comunica el resultat per carta. En el cas que es detecti sang en la mostra de femta, es recomana realitzar una colonoscòpia per tal de descartar cap lesió. En el cas que el resultat sigui negatiu, la persona tornarà a rebre una carta per participar en el programa passats dos anys.
La majoria de gent que participa acaba tenint un resultat negatiu al test de sang oculta. Els participants que se’ls detecta sang en la mostra de femta (al voltant del 5%)son els que es deriven a fer-se una colonoscòpia per confirmar o descartar que hi hagi cap lesió. Un resultat positiu a la prova de detecció de sang oculta en femta és més freqüent entre els homes i entre les persones de més edat (ja siguin homes o dones).