Un 5% dels càncers de mama poden ser hereditaris

Tots els càncers són genètics però el 5% dels casos també poden ser hereditaris. El Consell Genètic de l’ICO ofereix estudis als pacients que provenen d’una família on hi ha diversos afectats pel mateix tipus de càncer o han tingut tumors relacionats (com càncer de mama i ovari). També assessoren persones que han patit càncers en edats inusualment joves.

1. cancer mama

Els metges estudien el gens que poden haver fet aparèixer el tumor i si se sospita que la resta de familiars sans poden haver heretat la mateixa mutació genètica, si cal es poden sotmetre a proves per prevenir la malaltia, com explica el cap del servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO Girona, Joan Brunet.

Els càncers de colon i de mama són els que més s’analitzen al Consell Genètic. De fet, es calcula que poden ser hereditaris entre 20 i 40 casos de càncer de mama dels 400 nous casos que es detecten cada any a la demarcació de Girona. Des de fa dos anys, també s’analitza els càncers d’ovari.

El Consell Genètic de l’ICO Girona va visitar durant el 2017, 533 pacients i 351 famílies. Des del 2003, quan el servei va començar a funcionar, s’han atès 3.510 famílies.

El Departament de Salut ha creat un nou servei genètic entre diversos hospitals de Catalunya per poder compartir casos tractats.