Un 30% de les dones que desenvolupen càncer de pulmó no són fumadores

L’Associació per a la Investigació del Càncer de Pulmó en Dones (ICAPEM) ha advertit sobre l’increment de casos en persones no fumadores, especialment entre les dones. Es calcula que el 2022 hi haurà més de 30.000 diagnòstics, mentre observen que el 30 per cent de les dones que desenvolupen càncer de pulmó, no són fumadores.

A selective closeup shot of a female lighting up a cigarette with a lighter
Foto: Freepik

Aquestes dades que es donen a conèixer amb motiu de la celebració del Día Mundial Contra el Càncer de Pulmó, el 17 de novembre. “Actualment s’està observant que la malaltia afecta cada vegada a més dones, més persones no fumadores i pacients més joves,” afegeix la doctora Margarita Majem, oncòloga de l’Hospital de Sant Pau de Barcelona i vicepresidenta de l’ICAPEM. Sobre les causes d’aquest augment, es creu que, probablement, és a causa de factors ambientals i genètics. Pel que fa als ambientals, les sospites se centren en el gas radó, la pol·lució de l’aire i l’amiant.

L’oncòloga, però, sosté que la principal causa del càncer de pulmó és el tabaquisme, i aquest hàbit va a la baixa entre els homes, de manera que el càncer de pulmó retrocedeix entre els homes; en canvi, com que les dones ara fumen més, la incidència d’aquests tumors va a l’alça entre les dones. Als Estats Units, on l’hàbit del tabaquisme va començar abans, el càncer de pulmó ja és la primera causa de mort per càncer en la població femenina.

A Catalunya, segons dades del Departament de Salut, des de 1994, la incidència d’aquest tumor es manté estable en els homes i augmentaun 5,1% anual en les dones. La mortalitat es redueix un 1,1% anual en els homes i augmenta un 4,4% anual en les dones. A tot l’estat, segons les dades de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM), aquest any es diagnosticaran més de 30.000 casos de càncer de pulmó a Espanya, un 28% en dones. I aquesta mena de càncer és responsable d’una quarta part de les morts per càncer en homes i d’un 12% en dones. En elles, ja és la segona classe de càncer que més morts provoca, després del de mama.