Un 10% dels tumors de còlon esporàdics presenten mutacions en el gen AMER1

Investigadors del grup de Càncer Colorectal del Programa de Prevenció i Control del Càncer de l’Institut Català d’Oncologia i de l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (ICO-IDIBELL), liderats per Víctor Moreno han identificat mutacions en el gen AMER1, en aproximadament un 10% dels tumors de còlon analitzats.

IBIDELL grup

Amb l’objectiu de caracteritzar el conjunt de mutacions que acumula un tumor es va seqüenciar el exoma (la part codificant del genoma) de 42 mostres provinents de pacients amb càncer de còlon mitjançant tècniques d’ultraseqüenciació (next generation sequencing). Com a resultat, es va observar una elevada heterogeneïtat entre pacients; mostrant cada un d’ells un patró mutacional característic.

No obstant això, al voltant d’un 10% dels tumors analitzats presentava mutacions en el gen AMER1. La majoria d’aquestes mutacions generen un stop codon (o codó de terminació), el que porta a la generació d’una proteïna truncada i generalment no funcional. Aquest resultat es va validar en una sèrie addicional de 553 tumors de còlon.

AMER1 és un gen situat en el cromosoma X que codifica per a una proteïna de membrana altament conservada que ajuda a la degradació de beta-catenina i que per tant té un paper regulador en la via de Wnt. A més, AMER1 ajuda a mantenir la integritat cel·lular ja que manté la localització en membrana del gen APC. Per tant, la pèrdua d’aquest gen podria estar relacionada amb el procés tumoral a través de la pèrdua de regulació d’aquestes funcions. És interessant destacar que a l’estar localitzat en el cromosoma X, la pèrdua d’un sol al·lel en el cas dels homes inactiva totalment al gen.

A més, prèviament el grup havia caracteritzat els tumors estudiats a nivell d’expressió de RNA, metilació i variació en el nombre de còpies de DNA (per a més informació es pot visitar la pàgina web www.colonomics.org). Encara que en una proporció menor, es van trobar tumors que havien perdut l’expressió del gen AMER1 mitjançant mecanismes de metilació i de pèrdua de tot un braç cromosòmic. Així mateix, l’anàlisi de les dades d’expressió gènica que ha permès caracteritzar fenotípicament les mostres estudiades suggereix que els tumors que perden expressió d’AMER1 pateixen una inactivació de la via de Wnt. Aquesta troballa obre una via per seguir investigant el paper de AMER1 com a gen supressor tumoral en càncer de còlon esporàdic.

En aquest estudi han participat investigadors de l’IDIBELL, l’ICO i del CNAG (Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica), on es va dur a terme la seqüenciació dels tumors i ha estat publicat a la revista Clinical Cancer Research.