Tractament pal·liatiu per a 800 pacients

Els professionals de l’Institut Català d’Oncologia (ICO) Girona van oferir l’any passat cures pal·liatives a 781 malalts oncològics de la regió sanitària de Girona. En concret, van fer 376 primeres visites a l’edifici de consultes externes que l’ICO té a l’edifici ambulatori de l’hospital Josep Trueta i 405 més de consultoria a pacients ingressats al centre.

Fotos d'ambient a l'edifici de consultes externes de l'hospital Josep Trueta de Girona.  Foto: JOAN CASTRO/ICONNA
Fotos d’ambient a l’edifici de consultes externes de l’hospital Josep Trueta de Girona.
Foto: JOAN CASTRO/ICONNA

Els professionals que formen part d’aquesta xarxa van fer l’any passat, a l’àmbit de tot Catalunya, un total de 2.253 primeres visites a consultes i 2.007 visites més de consultoria a pacients hospitalitzats.

Les cures pal·liatives són un model assistencial que permet millorar la qualitat de vida de les persones que tenen malalties cròniques avançades i de les seves famílies. Els professionals que es dediquen a aquesta disciplina responen a les necessitats físiques, emocionals, familiars, socials, espirituals, d’aspectes pràctics, de presa de decisions, de maneig de final de vida i d’afrontament del dol de les persones malaltes i de les seves famílies.

Això es fa mitjançant un plantejament multidisciplinari. Per això, aquests equips treballen de manera coordinada amb professionals de la medicina, de la infermeria, de la psicologia, del treball social i de la fisioteràpia, entre d’altres. Malgrat que els professionals de la xarxa atenen majoritàriament les necessitats de cures pal·liatives de persones que tenen càncer –tant adults com infants–, aquest model d’atenció va més enllà de les malalties oncològiques.

Diversos estudis estableixen que un 45% dels pacients tributaris de rebre cures pal·liatives estan diagnosticats de càncer i el 55% restant estan diagnosticats d’altres malalties cròniques en estat avançat, fonamentalment insuficiència cardíaca, insuficiència renal, insuficiència hepàtica, malaltia pulmonar obstructiva crònica, malalties neurodegeneratives, malaltia d’Alzheimer i infecció per VIH o sida.

A Catalunya, entre un 1,3% i un 1,5% de la població general té necessitat d’atenció pal·liativa. Aquest percentatge se situa entre un 35% i un 45% dels malalts ingressats en residències i en un 70% dels pacients atesos en centres sanitaris. Catalunya s’ha convertit en una referència internacional en aquest model d’atenció.