TERMCAT publica la terminologia del càncer per a La Marató de TV3

La Terminologia del càncer aplega més de 200 termes bàsics relacionats amb el càncer i la recerca oncològica. Amb aquest producte terminològic, el TERMCAT se suma a les actuacions en suport de La Marató de TV3 de 2018, dedicada al càncer des dels avenços en la recerca biomèdica, amb la voluntat de contribuir des de l’àmbit de la terminologia a donar-hi més visibilitat i reconeixement públic.

vacuna-pacientes-cancer-pulmon

Els termes procedeixen de la recerca terminològica sectorial duta a terme en els projectes anuals de ciències de la salut en curs, particularment del diccionari DEMCAT. L’obra que presentem s’ha elaborat gràcies al suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la col·laboració dels especialistes de l’Institut Català d’Oncologia i de la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina. Igualment, s’ha treballat en cooperació amb els lingüistes del portal ésAdir, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i amb la Fundació La Marató de TV3.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; els equivalents en castellà, francès i anglès; una definició, i, si escau, notes explicatives.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

El diccionari vol ser una eina pràctica de referència per a tots els professionals que necessitin fer servir els termes bàsics relacionats amb el càncer, tant en àmbits de divulgació com en àmbits acadèmics. Us convidem a utilitzar-lo i difondre’l i a fer-nos arribar qualsevol suggeriment de millora o actualització.

Consulta de les terminologies.

Equip de treball

Arbre de camp

Documentació complementària:

Vocabulari La Marató 2018 (Vocabulari de termes de l’àmbit, elaborat per l’ésAdir)