Tecnologia Oracle per guanyar la batalla al càncer

L’Institut Català d’Oncologia ja fa servir ‘Oracle Business Intelligence’ per a ajudar-se en la gestió de la prevenció i el tractament del càncer. Aquest sistema permet, mitjançant la coordinació dels diferents centres, avançar més ràpid en els seguiments de pacients i l’enviament d’informes, optimitzar els recursos humans i econòmics i avaluar els processos mèdics.

14598615630428-2

L’Institut Català d’Oncologia ha aconseguit multiplicar per quatre la velocitat d’obtenció d’informes gràcies a Oracle Business Intelligence, millorant així la identificació de tendències en la gestió de la prevenció i tractament del càncer. La missió d’aquesta organització pública del Departament Català de Salut la és reduir l’impacte del càncer a Catalunya a través de tres centres localitzats a la regió. Des les seves seus es tracta a més de la meitat dels pacients de càncer de la comunitat i es duen a terme programes de prevenció i investigació.

Per complir els seus objectius, l’Institut Català d’Oncologia, necessitava una solució analítica d’alt nivell que permetés fer front als següents reptes:

* Ampliar el coneixement sobre el rendiment de l’organització per identificar tendències, fortaleses i debilitats. D’aquesta manera, es persegueix millorar l’eficiència organitzativa i l’efectivitat del seguiment del càncer i el seu tractament.

* Consolidar la recollida de dades dels tres centres de l’Institut per a identificar indicadors i bones pràctiques. Amb això es pot optimitzar la productivitat.

* Monitoritzar i avaluar costos operacionals i de tractament de càncer per millorar l’eficiència i efectivitat dels recursos disponibles.

L’Institut Català d’Oncologia va seleccionar Oracle Business Intelligence a través de licitació pública, ja que la solució permetia oferir als decisors del mercat d’una perspectiva de les diferents àrees de l’organització pel que fa a fortaleses i debilitats, per desenvolupar recursos més eficients.

Amb la solució Oracle, la institució ha aconseguit els següents beneficis:

Millorar iniciatives de seguiment i tractament del càncer, atorgant a qui han de prendre decisions, coneixements íntegres sobre el funcionament de l’organització.

* Lliurar informes -tant de resultats operacionals d’alt nivell com de resultats detallats per pacient-quatre vegades més ràpid que amb el programari anterior.

* Permetre a tots els treballadors l’avaluació i la millora dels processos rellevants per a cadascuna de les seves responsabilitats.

* Emprar de manera més eficient els recursos humans i els econòmics en els tres centres de l’organització.

* Monitoritzar resultats, permetent identificar i analitzar les tendències de productivitat.

* Utilitzar les diferents conclusions analítiques de cada centre per compartir les millors pràctiques i estandarditzar serveis.

“Oracle Business Intelligence ha renovat el nostre enfocament de la gestió de la prevenció i tractament del càncer mitjançant la racionalització de la recollida de dades a la nostra organització, consolidant la visualització de tendències i millorant la nostra eficiència i servei”, ha assegurat José Luis Pontón Sivilla, Head of IT and Data Analysis, Institut Català d’Oncologia.

Igualment, la solució oferia el desenvolupament d’informes -incloent resultats operacionals d’alt nivell i detalls granulars a nivell de pacient-quatre vegades més ràpid que amb el programari anterior, permetent optimitzar les fonts analítiques dels departaments centrals i administratius.

A més permet avaluar i millorar els processos rellevants per a les seves responsabilitats a tots els membres de la plantilla, proporcionant una eficient recopilació de dades i eines d’analítica per als departaments de TI. Aquesta solució detalla els resultats quantitatius per a l’equip mèdic, oferint anàlisi a nivell de departaments per als gerents, i proporcionant punts de vista de tota l’organització als administradors.

“Seleccionem Oracle Business Intelligence per sobre d’altres propostes perquè proporcionava una combinació superior de beneficis, qualitat i preu. Sent un 15% més econòmica que la següent opció que es va considerar”, ha dit José Luis Pontón Sivilla.

Els productes i serveis d’Oracle estan sent utilitzats per milers d’empreses farmacèutiques, organitzacions mèdiques i institucions de recerca a tot el món per redissenyar processos d’R + D, desenvolupar noves teràpies i optimitzar les cures mèdiques per millorar la salut i el benestar de la població arreu del món.