Si ets pacient crònic de càncer, cuidador o familiar ajuda’ns amb aquesta enquesta. És important!

Les associacions de pacients crònics més representatives d’Espanya que pertanyen a la Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP) de la qual la FECEC n’és una entitat adherida, ha llançat la IV edició del Baròmetre EsCrónicos 2017 que avalua la qualitat de l’atenció sanitària percebuda pels pacients crònics espanyols.

es crónicos

És important treure a la llum la percepció i l’experiència dels pacients crònics i detectar els aspectes que es consideren més rellevants per a millorar-la a través d’una enquesta.

Segons les dades del III Baròmetre EsCrónicos de l’any 2016, 9 de cada 10 pacients crònics afirmen que el Sistema Nacional de Salut necessita canvis; i 5 de cada 10 consideren que aquests canvis han de ser “importants”.

Els resultats de l’enquesta de l’any passat donaven un 6,1 com la nota que els pacients crònics posen a l’atenció sanitària rebuda segons entrevistes realitzades al març i abril de 2016.

El Baròmetre està afavorit per 30 organitzacions estatals de pacients que agrupen unes 1.500 associacions locals i regionals, que reuneixen a unes 500.000 persones amb una malaltia crònica o símptomes crònics i els seus familiars. Aquestes malalties afecten a Espanya a unes 19 milions de persones.

És per això que us demanem el vostre suport i ens ajudeu a fer l’enquesta.

Enquesta 2017