Inici > Serveis a pacients > Voluntariat

Voluntariat

Les entitats federades de la FECEC, Junts contra el Càncer comptem amb el suport de persones voluntàries que ajuden al benestar de les persones amb càncer i a portar a terme les activitats de les entitats. Aquestes persones voluntàries es defineixen segons les seves funcions.

1. Voluntariat hospitalari

Aquelles persones que fan tasques d'acompanyament, lúdic-educatives, de suport emocional i contribueixen al funcionament dels diversos programes terapèutics. Intenten fer més fàcil i agradable la vida hospitalària als col·lectius de persones malaltes de càncer ingressats en els serveis clínics i portar la malaltia a un pla secundari. En aquest sentit, organitzen activitats d’interès per aprofitar les llargues hores de temps lliure.

2. Voluntariat domiciliari

Són persones que fan un acompanyament a la persona amb càncer als seus domicilis. Donen suport a les persones malaltes i a la persona cuidadora principal amb ajuts pràctics que faciliten l’autonomia personal de la persona malalta de càncer i contribueixen al descans de la persona cuidadora principal i/o família.

3. Voluntariat testimonial

Es tracta de persones que han estat molt pròximes a la malaltia, com a persones que han passat per un procés oncològic o com a familiars d’una persona amb càncer. Per tant, coneixen de prop els problemes físics i psíquics que comporta la malaltia i han passat el temps suficient per haver superat tots aquests aspectes. Així, poden compartir l’experiència i els recursos, i informar sobre aquests aspectes per tal de donar suport a les persones malaltes amb l’objectiu d’ajudar-les en l’adaptació funcional a la seva nova situació.

4. Voluntariat de suport en activitats de divulgació i prevenció

Es tracta d’aquells grups de persones voluntàries que no solen tenir contacte directe amb la persona malalta de càncer. Col·laboren en l’organització i el desenvolupament de les activitats que organitzen les mateixes entitats de la FECEC, Junts Contra el càncer (conferències, actes benèfics...), en la captació de recursos o bé donen suport a les tasques administratives i de gestió.

5. Voluntariat d’òrgans de govern

Persones que pertanyen a les juntes directives o patronats de les diferents entitats de la FECEC, Junts contra el càncer i fan una tasca de representació, gestió i administració de cada una d’elles i de la mateixa Federació Catalana d’Entitats Contra el Càncer (FECEC).