Salut llança una eina web per decidir sobre l’atenció al final de la vida

El 26 de novembre es va presentar a Barcelona l’eina web Decisions Compartides en Atenció al Final de la Vida que explica què s’entén per atenció al final de la vida i quines situacions es poden donar quan es pateix una malaltia en fase avançada o quan la persona té un pronòstic de vida de només unes setmanes o mesos.

b05ad3d4-65c1-4455-966a-247803a4af72

Aquesta eina web, vinculada al projecte Decisions Compartides del Departament de Salut, que coordina i gestiona l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), proporciona continguts d’informació i de reflexió per ajudar les persones a identificar les seves preferències i a expressar-les anticipadament per decidir com volen viure l’etapa final de la seva vida.

S’entén per etapa final de la vida aquella fase en què les persones pateixen una malaltia progressiva, avançada, incurable, sense possibilitats raonables de resposta al tractament curatiu, i es té un temps de vida limitat i reduït. El cas més extrem és l’anomenada situació o fase terminal, quan el pronòstic de vida és de setmanes o mesos. L’atenció al final de la vida no intenta avançar ni endarrerir el moment de la mort. Es tracta d’un procés de gran sensibilitat on s’han de respectar la voluntat, els valors i les prioritats de la persona malalta.

Les persones en la fase final de la seva vida necessiten una atenció especial adequada al tipus de malaltia que pateixen. A més de les cures pal·liatives, que esdevenen prioritàries per alleugerir el patiment de la persona i per garantir la qualitat de vida i la seva dignitat de la persona, cal també donar resposta a altres dimensions i necessitats físiques, socials, emocionals o espirituals.

La ciutadania té el dret i el deure d’expressar les seves preferències i valors per acordar amb el seu entorn i els professionals sanitaris que en tenen cura, quin tipus d’atenció volen rebre. Aquesta decisió s’ha de realitzar en el marc d’una relació comprensiva, compassiva i basada en la millor pràctica assistencial. D’acord amb el principi d’autonomia, les persones tenen la capacitat de poder escollir lliurement, d’una manera individualitzada i personalitzada, com volen que sigui l’atenció al final de la seva vida. Per això és important destacar les eines que hi ha actualment per decidir sobre l’atenció al final de la vida, com és la Planificació de decisions anticipades o el Document de voluntats anticipades.

L’eina web Decisions compartides a l’atenció al Final de la Vida
L’eina web Decisions Compartides al Final de la Vida proporciona recursos informatius i un qüestionari sobre situacions per afrontar i prendre decisions difícils i transcendentals, segons les preferències i opinions de la persona, davant la proximitat de la mort.

Els continguts d’aquesta eina han estat elaborats per un equip pluridisciplinar de persones expertes de diversos centres del sistema de salut de Catalunya. Un equip de professionals del Parc Sanitari Pere Virgili, conjuntament amb un grup de pacients, ha desenvolupat el qüestionari d’ajuda a les persones per seleccionar els aspectes més rellevants en l’etapa de final de vida segons les seves preferències i voluntats.


El projecte Decisions Compartides
Decisions Compartides és una iniciativa que promou un canvi de model en l’atenció sanitària i que avança cap a un model en què el professional de la salut i la persona participen activament en el procés de decisió per escollir aquella opció més adequada amb les preferències i valors de la persona.

Decisions compartides genera, des de 2015, continguts informatius sobre el diagnòstic i tractament, com també eines per afavorir la presa compartida de decisions sobre les diverses opcions terapèutiques disponibles per a determinades malalties, tot sospesant els pros i els contres de cada intervenció. Amb les Decisions compartides, i com a conseqüència d’aquest procés deliberatiu, les persones poden participar-hi activament tot incorporant les seves preferències, objectius i valors, al mateix temps que els professionals de la salut poden aportar-hi la seva experiència i el seu coneixement científic.

Actualment, hi ha 9 eines de Decisions compartides, publicades sobre l’esclerosi múltiple, el càncer de pròstata localitzat, la malaltia renal crònica avançada, la síndrome del canal carpià, la reconstrucció mamària, l’aneurisma d’aorta abdominal, l’artrosi de genoll, la diabetis mellitus tipus 2, i l’anticoncepció hormonal.

Aquest projecte s’inclou també en l’estratègia del Pla de salut 2016-2020 del Departament de Salut, on s’aborda el desplegament d’un sistema de salut centrat en la persona, on la participació de les persones en les polítiques públiques de salut és necessària per garantir els drets dels ciutadans i pacients a una informació completa, adequada, comprensible i de fàcil accés sobre la seva salut, els tractaments i els riscos individuals i col·lectius importants que els afecten, de manera que es possibiliti la coparticipació en les decisions.