Rituximab: més qualitat de vida en teràpies de limfomes

El tractament amb l’anticòs monoclonal (AM) rituximab, comercialitzat per la farmacèutica Roche com Mabthera i disponible a Espanya des de fa gairebé una dècada per a certs tipus de limfoma no Hodgkin (LNH), acaba de donar un nou pas en la millora de la qualitat de vida dels afectats, però sense perdre de vista la seva eficàcia i seguretat. Al tractament estàndard intravenós li acaba de sortir un dur competidor: la versió subcutània de rituximab, un tractament de teràpies de limfomes, al qual oncòlegs, professionals sanitaris i, sobretot, pacients, es refereixen com l’abans i el després en el tractament d’aquests limfomes, i que a partir d’ara serà finançat pel sistema públic.

noves teràpies de limfomes

La indicació aprovada és en combinació de tractament de teràpies de limfomes amb quimioteràpia per limfoma fol·licular en estadi III-IV sense tractament previ, per al tractament de manteniment de limfoma fol·licular que hagin respost a la teràpia d’inducció, així com en combinació amb quimioteràpia CHOP (composta per ciclofosfamida, doxorubicina , vincristina i prednisona), en LNH difús de cèl·lules B grans CD20 positives. Es calcula que el LNH constitueix el 85 per cent de tots els casos de limfoma.

L’arribada de rituximab, 01:00 que actua contra l’antigen CD20, va suposar un important gir en l’abordatge dels LNH. Actualment, el 50 per cent dels casos es curen i un 40 per cent dels fol·liculars obtenen resposta, segons Dolors Caballero, del Servei d’Hematologia de l’Hospital Universitari de Salamanca, que ha participat a Madrid, juntament amb Annarita Gabriele, directora mèdica de Roche, en la presentació subcutània d’aquesta molècula que, segons ha explicat, s’administra en uns 5 o 7 minuts, enfront de les 4-6 hores de mitjana que el pacient havia d’estar a l’hospital amb la intravenosa.

“Eleva, per tant, la qualitat de vida del malalt -laboral, familiar i socialment, sense oblidar que suposa un impacte econòmic positiu per als sistemes SANITARI perquè optimitza recursos”. La professional també ha recalcat que amb l’administració intravenosa es plantejaven problemes de temps i eren necessaris reajustaments de dosi, depenent de l’estat del pacient i del seu pes corporal. La nova versió és una preparació més simple perquè es basa en una dosi fixa de 1.400 mil·ligrams per a tots els pacients, que la reben cada dos mesos “.

Antonio Salar, del Servei d’Hematologia de l’Hospital del Mar, a Barcelona, ​​ha aclarit que la molècula és la mateixa per a ambdues formulacions. La característica, però, de la subcutània -i que li permet administrar una dosi fixa en tots els pacients-, és que l’AM té una concentració 12 vegades superior i se li ha afegit un enzim que facilita majors volums de líquid a nivell subcutani . “El AM és una molècula molt gran i les seves variacions en el volum sanguini, per pes o gènere del pacient, tenen escassa influència en el que es refereix a eficàcia i seguretat terapèutica”. De fet, Salar va ser un dels participants espanyols en l’estudi Espabthera, en el qual es va calcular la dosi, independentment del pes i del volum corporal. “Amb la dosi única de 1.400 mil·ligrams, els nivells farmacocinètics són els mateixos que els que s’obtenien ajustant la dosi intravenosa”.

Quant a l’impacte de l’eficàcia i la seguretat d’aquestes teràpies de limfomes, l’hematòleg, ha assenyalat que els efectes adversos, escassos, són iguals en les versions intravenosa i subcutània. En l’estudi Sabrina, es conclou que la taxa de resposta és igual en les dues formulacions.

Caballero ha apuntat a més que els beneficis de rituximab subcutani no s’acaben en el limfoma fol·licular. “En el de cèl·lules grans, generalment més agressius i amb major càrrega tumoral, la supervivència lliure de progressió és la mateixa, independentment de la forma d’administració. El mateix passa en manteniment en primera i segona línia. Actualment, hi ha resultats favorables en leucèmia limfocítica B més quimioteràpia i s’estudia l’efectivitat en manteniment de limfomes del mantell recaiguts “.