Restaurada l’assimilació legal entre les situacions d’incapacitat permanent i el grau mínim de discapacitat del 33%

El Ple del Congrés dels Diputats va aprovar el passat 16 de febrer el Projecte de Llei d’Ocupació, amb 5 modificacions resultants de les esmenes introduïdes en la iniciativa legislativa al seu pas pel Senat. Una d’aquestes és l’assimilació legal entre el grau de discapacitat mínim del 33% amb les situacions d’incapacitat laboral permanent de la Seguretat Social, a l’efecte d’accés als incentius laborals.


cerrar-persona-silla-ruedasFoto: Freepik

Aquesta esmena va ser presentada pels grups parlamentaris socialista i confederal d’Unides Podem, a petició del sector social de la discapacitat articulat entorn del Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI).

L’esmena modifica l’article 35 de la Llei General de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, considerant que: “A l’efecte del present capítol VI i de l’exercici del dret al treball de les persones amb discapacitat, tindran la consideració de persones amb discapacitat les persones pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en el grau de total, absoluta o gran invalidesa, i les persones pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.”

D’aquesta manera es resoldrà el greu problema que per a l’ocupació de les persones amb discapacitat sobrevinguda va significar la desaparició en 2018, arran d’una sentència del Tribunal Suprem per mers motius de forma, d’aquesta assimilació legal, que permet a uns certs pensionistes de Seguretat Social ser considerades persones amb discapacitat a l’efecte d’accés al mercat laboral.