Reprèn, Servei d’orientació laboral després del càncer

La Carme és una senyora de 50 anys, vídua i amb un fill de 20 anys. Fa tres anys la família de la Carme va rebre un cop molt fort. La mort del seu marit i del pare de l’Enric.

Des d’aleshores la Carme i l’Enric han intentat continuar amb les seves rutines tot i el dolor que els provoca la mort del seu familiar.

Ell va finalitzar  els estudis de batxillerat en el seu moment i va iniciar un grau universitari. La Carme va continuar en la Multinacional on portava més de 20 anys treballant.

Als 49 anys la Carme és diagnosticada de càncer de mama. Un daltabaix que ni ella ni l’Enric esperaven. En aquest moment els toca assumir la situació i afrontar-la. La Carme decideix agafar la baixa laboral que li suposarà estar aproximadament un any sense treballar. Ho necessita per cuidar-se i recuperar-se.

Al cap d’un any, quan la Carme ja està recuperada i amb l’alta mèdica -amb una Incapacitat Permanent Total (IP Total) reconeguda-, té ganes de tornar a la rutina i ocupar-se d’altres assumptes que no siguin la seva salut.

“No cal que tornis” va ser la resposta del director de la multinacional en acudir la Carme a l’empresa. Ella desenvolupava una feina que requeria un esforç físic que amb la IP Total no podria tornar a realitzar. L’empresa no es va ocupar d’adaptar el lloc de treball ni de reubicar-la  dins l’empresa.

Des d’aleshores la Carme treballa 6 hores a la setmana netejant domicilis per poder pagar la hipoteca i  els estudis de l’Enric. Feina amb la qual no percep suficients ingressos ni tampoc és favorable per evitar el risc de patir un linfedema.

A principis de maig de 2017 la Carme acudeix com a usuària del Reprèn, servei d’orientació laboral després del càncer que ofereix la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer. Necessita trobar una feina adaptada a les seves condicions físiques i econòmiques. Necessita suport.

El servei Reprèn ofereix acompanyament i orientació laboral a la persona que es troba en procés de recerca de feina després del càncer. La FECEC treballa amb xarxa amb el ProgramaIncorpora de l’Obra social ‘la Caixa’, amb el recolzament i la professionalitat d’especialistes en inserció laboral i intermediació empresarial per tot Catalunya.

Des del servei Reprèn d’orientació laboral després del càncer s’atén al pacient en una primera visita per conèixer la seva trajectòria i situació laboral des del diagnòstic de la malaltia fins el moment de la visita. Posteriorment es valora la derivació de la persona al Programa Incorpora de l’Obra Social ‘la Caixa’ on rebrà un servei d’inserció laboral personalitzat.

La  Carme va fer la primera visita del servei Reprèn d’orientació laboral després del càncer al Municipi on resideix actualment. Va explicar  la seva situació laboral que s’ha descrit anteriorment. La seva situació complia amb tots els requisits per ser atesa al Programa Incorpora de ‘la Caixa’.

Va marxar satisfeta de la primera visita cap a casa seva. Als dos dies rebia una trucada de l’entitat que l’acolliria durant tot el procés de recerca de feina. El programa Incorpora sempre procura assignar l’entitat més propera al domicili del pacient.

La Carme i la Maria (la seva insertora laboral) varen acordar una primera trobada a l’entitat assignada on van poder compartir la situació personal de la Carme i les seves expectatives laborals. Des d’aquell moment la Carme s’ha anat trobant amb la Maria. Treballen un itinerari laboral personalitzat cada dues/tres setmanes.

De moment han treballat el currículum, l’entrevista de feina, les habilitats, a la vegada que han anat mirant les ofertes laborals de la zona. El que més valora la Carme és aquest acompanyament per no sentir-se sola en un procés llarg i complex.

Gràcies al Reprèn servei d’orientació laboral després del càncer, les persones que han superat o cronificat la malaltia tenen a disposició un recurs que ofereix suport i acompanyament en el procés de recerca de feina adaptada a les necessitats físiques i emocionals derivades de la malaltia oncològica.