Radó interior i càncer de pulmó

Aquesta entrada sha realitzat en el marc de col·laboració amb el blog Mejor Sin Cáncer.

 Què es el radó?

El radó és un gas que procedeix de la descomposició de l’urani present en les roques de l’escorça terrestre després del seu pas per diferents elements químics. El radó en si mateix no és perillós, però sí que ho són els seus descendents de vida mitja curta que, com el radó, emeten radiació alfa que és ionitzant. Quan són inhalats poden acabar causant l’aparició de càncer de pulmó a causa de l’exposició prolongada a radiació de les cèl·lules de l’epiteli pulmonar.

El radó és incolor, inodor i insípid i de fet alguns en diuen “l’enemic invisible”.

Hi ha molts factors que influeixen en l’acumulació de radó en llocs interiors (habitatges o espais de treball), però el que més influeix és:

• el contingut en urani de les roques del subsòl

• l’alçada del lloc.

En plantes baixes o soterranis és més probable que hi hagi elevades concentracions de radó que en pisos superiors. Com la composició geològica del subsòl és variable, les zones amb més probabilitat de radó interior a Espanya són les que tenen major contingut en urani:

– Galícia

– Sud i Oest de Castella i Lleó

– Nord de la Comunitat de Madrid

– Nord d’Extremadura. 

 El radó i el càncer de pulmó

El radó va ser declarat carcinogen humà (grup 1) per l’Agència Internacional d’Investigació en Càncer a 1988 i per l’Agència de Protecció Ambiental Americana el 1987. Els primers estudis es van fer en miners i posteriorment en població general, comparant la concentració de radó de els casos de càncer de pulmó enfront de la dels controls. Es va observar en general que la concentració era major en els casos que en els controls.

A Espanya hi ha 5 estudis publicats d’aquestes característiques i 4 han observat importants riscos de càncer de pulmó en exposats enfront de no exposats. L’any 2005 es van publicar dos importants estudis a British Medical Journal i Epidemiology, que van observar un risc lineal i significatiu amb l’exposició a radó davant del càncer pulmonar. A més, es va observar una interacció amb el consum de tabac.

Aquests resultats van portar a l’OMS el 2009 a publicar el llibre de referència sobre el tema Manual sobre radó interior: una perspectiva de salut pública. El radó ha estat inclòs en l’última versió del Codi Europeu Contra el Càncer com una exposició a evitar per reduir el risc d’aquesta malaltia.

Produeix el radó altres càncers? ¿I altres malalties?

No. Hi ha investigacions discrepants amb resultats incerts sobre la seva possible influència en altres tumors diferents al pulmonar. No obstant això, ara per ara, tots els organismes internacionals només reconeixen la seva influència sobre el càncer de pulmó. També hi ha estudis que han analitzat la seva possible influència en altres malalties, però l’evidència és incerta.

 Com es redueix la concentració de radó?

De diverses maneres, depenent si es tracta d’un espai ja construït (habitatge o lloc de treball) o en construcció. La remediació durant la construcció és més barata i en espais ja construïts no sol ser cara.

En qualsevol cas, el més important és en primer lloc mesurar per assegurar-se que no s’està exposat a una concentració de risc. Posteriorment, si aquesta es supera, prendre les mesures oportunes. Aquestes inclouen, principalment:

– segellar esquerdes i fissures per les quals es pugui colar el gas

– despressuritzar el subsòl de l’habitatge

És important que els mesuraments de radó les faci un laboratori acreditat i amb experiència que segueixi les recomanacions internacionals existents sobre mesurament de radó.

ALBERTO RUANO

Professor Titular de Medicina Preventiva, expert internacional en radó

Codirector del Laboratori de Radó de Galícia i coautor del Manual de la OMS