Què i com menjar durant el càncer: pèrdua de la gana

Pacient pèrdua de la gana

La pèrdua de la gana es denomina mèdicament anorèxia. És molt habitual entre els pacients amb càncer i apareix com a efecte secundari de la malaltia i dels tractaments. Te’n parlem avui d’aquest efecte secundari a “Què i com menjar durant el càncer”.

Quan no es té ganes de menjar, s’ha aprofitar aquells moments del dia en què es tingui més gana per incloure aliments amb alta densitat nutricional. Menja, per exemple, croquetes, cremes, iogurts o natilles. A més, es pot intentar fraccionar els menjars principals en cinc o sis vegades, en petits volums durant el dia. Així s’assegura que l’aportació d’energia i proteïnes siguin adequades. Es pot enriquir les preparacions amb formatges, llet en pols o clares d’ou per atenuar la pèrdua de la gana. S’ha de tenir accessible aliments per picar com fruits secs, galetes o bastonets de pa.

Cal evitar les preparacions amb olors fortes i intentar que les preparacions tinguin una gran varietat de textures i colors per fer-les més apetitoses.

“Què i com menjar durant el càncer” té com a objectiu donar pautes senzilles i pràctiques per ajudar a la gestió diària de l’alimentació durant el tractament de la malaltia en persones adultes. El projecte aborda l’alimentació durant la malaltia i aporta algunes pautes dietetico-nutricionals un cop finalitzat el tractament. No es tracta pas l’alimentació i el càncer en termes de prevenció i, en cas de dubte, sempre s’ha de consultar a l’especialista i/o equip encarregat d’atendre el pacient de manera individualitzada. Per fer aquests materials audiovisuals s’ha comptat amb la col·laboració i participació de professionals (dietistes, nutricionistes, cuiners…) i de les ràdios i televisions que formen La Xarxa de Comunicació Local.

Font: Què i com menjar durant el càncer.