Què és l’oncologia de precisió?

No fa tant que el tractament del càncer depenia a grans trets, de l’òrgan de localització del tumor primari (si el tumor primari s’havia originat al pulmó, al còlon, a la mama, o a altres localitzacions), de la seva grandària o de si s’havia disseminat a altres parts del cos (metàstasi). Però amb els avenços en tècniques d’estudi del genoma (ADN), transcriptoma (ARN) o proteoma (proteïnes), els investigadors han après que un mateix tipus tumoral no té per què ser igual entre diferents pacients ni respondre igual a un mateix tractament.

medicina personalitzada

L’oncologia de precisió és una manera innovadora d’entendre la medicina on l’objectiu és identificar un subgrup de pacients que pateixen un càncer determinat amb unes característiques moleculars específiques (habitualment, canvis genòmics o genètics o dels patrons d’expressió de proteïnes), que poden rebre un tractament personalitzat més efectiu.

El diagnòstic mitjançant l’oncologia de precisió el realitzen els centres de referència de tot Catalunya designats pel Servei Català de la Salut tenint en compte la seva experiència en les diferents tipologies de tumors (sòlids, hematològics, pediàtrics o hereditaris). La derivació de casos a aquests centres es pot fer des de qualsevol centre hospitalari de Catalunya.

Es considera que l’evolució d’aquest tipus de medicina és imparable. Prova de la importància de tot plegat és que la Generalitat ha inclòs recentment l’oncologia de precisió en la cartera de serveis del sistema sanitari català.

Si vols saber-ne més sobre l’oncologia de precisió, encara estàs a temps d’inscriure’t al webinar #DiàlegsFECEC d’aquest dimecres a les 19h am la Dra. Conxi Lázaro, Directora de la Unitat de Diagnòstic Molecular de l’Institut Català d’Oncologia, i el Dr. Ernest Nadal, Director del programa de tumors toràcics, de l’Institut Català d’Oncologia.

SÍ, VULL INSCRIURE’M