Quanta radiació ha rebut el teu cos fent ús del sistema sanitari? La consulta de la dosis estarà a la teva història clínica

Radiòlegs de Catalunya ha organitzat una jornada sobre com gestionar les dosis de radiació en proves d’imatge a Catalunya donat que la normativa europea estipula que el ciutadà ha de poder conèixer a través de la seva història clínica quantes i quines dosis de radiació ha rebut.

iStock-667873244-624x416

Sota el títol ‘Experiències en l’ús dels sistemes de gestió de dosis en diagnòstic per la imatge’, la trobada s’ha convocat per revisar les experiències pràctiques sobre la gestió de la dosi de radiació en diagnòstic per a la imatge a Espanya i països europeus. Aquesta àrea de la pràctica clínica es duu a terme amb el suport de programes informàtics específics i requereix una metodologia unificada de registre, per això per als organitzadors és important conèixer les experiències amb els diferents equips radiològics i, especialment, com es gestiona la informació per a un bon maneig de les dosis de radiació que reben els pacients.

Salvador Pedraza, cap de diagnòstic per la imatge a l’Hospital Trueta de Girona i membre de Radiòlegs de Catalunya, ha estat un dels impulsors de la jornada. Explica que totes les proves de diagnòstic per la imatge permeten un millor diagnòstic i per tant donar millors respostes però cal ser conscients dels efectes adversos que poden generar. Així, donant a conèixer diferents experiències també es vol fer partícip al ciutadà de la seva salut i poder evitar riscos si es fa un ús excessiu.

“El problema fonamental dels raig X, que ja van veure els pioners com Marie Curie, són les conseqüències que dóna si s’irradia massa”, apunta Pedraza que recomana controlar l’ús i fer les proves correctes i que pertoquin. “El que ara estem intentant és fer-ho més fàcil gràcies a la informàtica”, explica Pedraza per justificar el sentit de la jornada que inclou la participació d’experts en qualitat, directors i gerents dels centres sanitaris i autoritats sanitàries. També s’ha comptat amb ponents de diferents països europeus com França o Bèlgica, i s’ha donat a conèixer l’experiència amb sistemes de mesurament i registre de dosi a Galícia i Balears.

“Reunir experiències informàtiques de tot el món que s’apliquen a comunitats senceres pot ser molt útil per fer una bona comparativa de com podem controlar millor la gestió de dosis en els pacients que reben raig X i optimitzar-la”, diu Pedraza.

Optimitzar les dosis i no fer-ne un abús

Fer copartícep al ciutadà de la seva salut vol dir que aquest entengui els riscos de l’ús excessiu. “A vegades hi ha pacients que demanen un TAC, perquè al seu veí li han fet i creuen que així resoldran el seu problema abans però han d’entendre que no sempre és bo”, diu Pedraza. “Han d’entendre que no ho fem de manera arbitrària, que si fem una o altra prova diagnòstica és per la seva salut”, segueix.

Així, tot i que hi havia més de 300 professionals inscrits entre metges nuclears, radiòlegs, tècnics en radiologia i físics, sensibilitzar la ciutadania sobre això també ha estat un dels objectius de la jornada. Conèixer i conscienciar: per Pedraza la informació sempre és bona i aquesta ajudarà que la població vegi que és un tema que ha de cuidar. “En medicina fem una balança: si algú té una malaltia molt greu i pesa més resoldre això doncs sí que faríem un TAC però si ha de ser més perjudicial mirarem de fer una ecografia o una ressonància”, explica Pedraza.

Dins de la convocatòria també es va reservar un espai per conèixer el Manual d’indicadors de qualitat promogut des de Radiòlegs de Catalunya per desenvolupar la gestió de dosi en el sistema sanitari català, a partir d’un procés de consulta i assessorament dut a terme els últims mesos.