Punts clau de la nova Estratègia d’impuls i suport al voluntariat en salut

La Secretaria d’Atenció Sanitària i Participació del Departament de Salut (SASIP) de la Generalitat de Catalunya va presentar, el passat 26 de febrer, l’Estratègia d’impuls i suport al voluntariat en salut, que pretén reconèixer, promocionar i donar suport a aquest tipus d’acció voluntària amb visió 2030. El document introdueix un total de 22 accions emmarcades en 8 àmbits de treball dedicats a la promoció, el suport i la millora contínua del voluntariat en salut.

L’estratègia vol ser el full de ruta per enfortir el voluntariat de l’àmbit de la salut a partir de posar en marxa accions per a implementar la Carta del Voluntariat en Salut que es va elaborar l’any 2019 i que no s’havia implementat encara a causa de la pandèmia.

Del document complet, que podreu trobar en aquest enllaç, destaquem els tres eixos temàtics, coordinats en 8 àmbits de treball, on es desenvoluparan 22 accions d’impuls del voluntariat que es duran a terme en els propers anys.

 • Eix 1. Posicionament i visibilització del voluntariat en salut
  • Àmbit de treball 1: Missió i posicionament del voluntariat en salut. És important continuar treballant per refermar la missió i el posicionament del voluntariat en salut. Aquest posicionament implica la seva integració com a part del sistema de salut i reconèixer-ne el valor i la importància per millorar el benestar de les persones ateses.
  • Àmbit de treball 2: Visibilització del voluntariat en salut i estratègies de captació. La visibilització del voluntariat i les estratègies de captació són fonamentals per posar-lo en valor i aconseguir el suport necessari per fer créixer la seva participació en l’àmbit de la salut.
 • Eix 2. Suport a la gestió i millora contínua
  • Àmbit de treball 3: Reforç de la figura del referent i eines de suport a la gestió del voluntariat en salut. El reforç de la figura de referent i l’impuls d’eines de suport ajuden a garantir una adequada coordinació i gestió del voluntariat en salut. És per aquest motiu que s’incideix particularment en aquest punt, en considerar-lo com una de les prioritats en el desplegament de l’Estratègia.
  • Àmbit de treball 4: Sensibilització i capacitació en l’àmbit del voluntariat en salut. La sensibilització i capacitació són essencials per garantir la formació i preparació tant de les persones voluntàries com de la resta d’actors implicats. Per tant, es preveu una línia de treball en aquest sentit, que pot incloure formació en l’àmbit de la salut, però també aspectes més transversals com habilitats socials i de comunicació, entre d’altres.
  • Àmbit de treball 5: Cura de la persona voluntària. La cura i acompanyament de les persones voluntàries implica garantir les condicions adequades per al desenvolupament de la seva tasca. Aquest és un dels principals reptes detectats durant el treball de camp dut a terme.
  • Àmbit de treball 6: Millora contínua del voluntariat en salut. Més enllà del que s’especifica en la CVS19, cal incidir en la millora de la qualitat del voluntariat en salut mitjançant diversos mecanismes, com la seva incorporació en els estàndards d’acreditació dels centres assistencials, disposar d’un marc d’avaluació, la difusió de bones pràctiques, entre d’altres.
 • Eix 3: Governança del voluntariat en salut.
  • Àmbit de treball 7: Creació d’espais de governança del voluntariat en salut. L’Estratègia aposta per crear un espai de governança propi del voluntariat en salut, d’acord amb les seves especificitats i la rellevància en el sistema de salut.
  • Àmbit de treball 8: Reforç de la incidència del voluntariat en salut en espais de participació del Departament de Salut. El voluntariat en salut pot aportar una visió cabdal en espais de participació del Departament de Salut. A més, la seva presència pot ajudar a teixir aliances i facilitar el seu posicionament estratègic i la seva visibilització.