Puja al 59% la població de 50 a 69 anys que s’ha fet una prova preventiva del càncer de còlon i recte

L’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) 2019 revela que el 59,2% de la població de 50 a 69 anys s’ha fet alguna vegada una prova de sang oculta en femta amb finalitats preventives, un 12,8% més que el 2018.

Organoids tumorals de pacients afectats de càncer de còlon. Recerca de l'investigador Eduard Batlle. Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona
Organoids tumorals de pacients afectats de càncer de còlon. Recerca de l’investigador Eduard Batlle. Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona

De fet, del 2012 al 2014, el percentatge es manté estable i a partir d’aquest any s’observa un creixement, segurament per l’expansió del Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte durant el darrer trimestre del 2015. Per sexes, el creixement ha estat superior en dones, amb un 15,2% enfront del 9,8% dels homes.

El percentatge de persones de 50 a 69 anys que s’ha fet alguna vegada una prova de sang oculta en femta a les regions sanitàries Barcelona Metropolitana Sud (45,7%) i Camp de Tarragona (45,7%) és inferior al de Catalunya.

L’ESCA remarca que entre 2018 i 2019 també augmenta gairebé un 8% la població de 15 anys i més que es pren la pressió arterial de manera periòdica. Ho fa el 55,2%. A més, el 53,8% es revisa periòdicament el nivell de colesterol a la sang.

L’enquesta també posa de manifest que ha augmentat un 18% els homes de 15 anys i més amb pressió arterial alta. L’any 2019 representen el 26,7%, davant del 22,6% del 2018. Les dones amb una pressió arterial alta representen un 24,7% enfront d’un 23,7% l’any anterior.

Baixa el seguiment de la dieta mediterrània

D’altra banda, l’enquesta assenyala que baixa 8 punts el percentatge de seguiment de la dieta mediterrània. El 54,6% de la població de 15 anys i més fa un seguiment adequat de les recomanacions de la dieta mediterrània (49,6% els homes i 59,3% les dones) enfront del 62,6% del 2018 (57,7% els homes i 67,2% les dones).

El seguiment adequat d’aquesta dieta baixa més entre els homes (un 13,9%) que entre les dones (un 11,7%).

Ara bé, es registra una davallada entre 2018 i 2019 en relació al consum de carns vermelles i processades (el consum d’una ració o més al dia ha passat del 15,3 al 10,4%); de brioixeria (el consum de més de 2 o més racions a la setmana ha passat del 36,4 al 33,6%), i de begudes ensucrades (el consum diari ha passat del 28,4 al 24,1% en joves i adults de 15 a 44 anys, i del 9,3% al 6,8% en infants de 3 a 14 anys).

El seguiment de la dieta mediterrània augmenta a mesura que ho fa el grup d’edat, sobretot a partir dels 65 anys (67,1%), i és superior en les persones de la classe social més afavorida (61,5%) i en les que tenen estudis universitaris (60,5%).

A més, les dones tenen una prevalença més alta que els homes i s’arriba a una diferència de 14 punts de percentatge entre els homes i les dones de les classes més afavorides.

La Regió Sanitària Barcelona Ciutat (64,2%), Terres de l’Ebre (62,2%) i Lleida (61,9%) tenen el percentatge de persones que segueixen una dieta mediterrània superior al de Catalunya.

Des del 2015 fins al 2017, el seguiment de la dieta mediterrània mostra una tendència decreixent, el 2018 sembla que s’incrementa lleugerament i en el 2019 ha tornat a decréixer.

L’ESCA també indica que el 42% de la població general ha visitat un servei d’urgències el darrer any (39,9% els homes i 44% les dones).

Aquest percentatge és més elevat en la població de 0 a 14 anys (50,1%) i en la de 75 anys i més (44,3%), en els grups socioeconòmics menys afavorits (46,4%) i en les persones amb estudis primaris o sense estudis (46,0%).

S’observa un increment del 10% del nombre de població que ha visitat un servei d’urgències en comparació amb el 2018. De fet, a partir de 2014, s’observa un lleuger augment sostingut any rere any.

Hi ha també dos indicadors que l’ESCA inclou per primera vegada l’any 2019. Per una banda, conclou que el 23,6% de la població de 45 anys i més té dificultats per recordar o concentrar-se (20,2% dels homes i 26,5% de les dones).

Aquest percentatge és més alt en el grup d’edat de 75 anys i més (45,4%); en la classe social menys afavorida (25,1%), i en les persones amb nivell d’estudis primaris o sense estudis (36,7%).

A més, el 66% de la població de 15 anys i més té una percepció positiva de la seva salut bucodental, sense diferències entre homes i dones.

Aquest percentatge és més baix en el grup d’edat de 75 anys i més (43,2%), en la classe menys afavorida (60,4%) i en les persones amb nivell d’estudis primaris o sense estudis (48,6%).

L’enquesta s’ha fet amb una mostra de 4.830 persones, de les quals 2.378 són homes i 2.452 són dones.