Primera prova per a detectar precoçment el càncer de pàncrees quan encara és curable

Una recerca internacional, amb participació del CNIO, proposa un kit de diagnòstic capaç de detectar la malaltia amb una anàlisi de femta

Un-analisis-de-heces-podria-ayudar-a-la-deteccion-precoz-del-cancer-de-pancreas

El càncer de pàncrees és agressiu i silenciós. El 80 per cent de les seves víctimes són diagnosticades quan el tumor està tan avançat que no se’ls pot oferir un tractament curatiu. Els primers senyals són tan poc clares (malestar digestiu, dolor abdominal, lumbar, pèrdua de pes…) que metges i pacients solen retardar la cerca d’un diagnòstic. I quan s’arriba a l’hospital, les proves d’imatge tampoc són molt sensibles. Ni ressonàncies magnètiques ni escàner són capaços d’identificar tumors de menys de dos centímetres, la qual cosa pot marcar la diferència entre un bon i un mal pronòstic.

Es necessita amb urgència un mètode de diagnòstic precoç. I un grup d’investigadors espanyols del CNIO i del Laboratori Europeu de Biologia Molecula (EMBL) acaben de fer un pas decidit per a aconseguir-ho. Han identificat una signatura genètica de 27 microorganismes en femta que podria ajudar a diagnosticar precoçment o detectar a la població d’alt risc de adenocarcinoma pancreàtic ductal, el càncer de pàncrees més freqüent.

La troballa facilita el desenvolupament d’un kit diagnòstic -per al qual ja s’ha sol·licitat patent- i la detecció d’aquest càncer amb una senzilla anàlisi de femta, com ja es fa ara en la detecció precoç del càncer de còlon. Si es confirmen els resultats en un assaig clínic ampli es comptaria amb una forma ràpida, econòmica i no invasiva per a detectar un dels càncers més complicats a diagnosticar. Els detalls es publiquen en la revista científica Gut.