Preservatiu i virus del papil·loma humà

preservativo-VPH-1 (1)

La infecció pel Virus del Papil·loma Humà (VPH) és una de les infeccions de transmissió sexual més freqüents en el món, tant en homes com en dones. Qualsevol persona que mantingui relacions sexuals, ja siguin homosexuals o heterosexuals, pot infectar-se per aquest virus.

Es transmet per contacte íntim de les zones genitals, per tant, es pot transmetre encara que no hi hagi penetració. A nivell mundial, s’estima que al voltant del 12% de les dones amb resultats de citologia normal són portadores d’una infecció per VPH.

L’inici de l’activitat sexual a edat primerenca, i tenir múltiples companys/as sexuals augmenten el risc d’adquirir una infecció pel VPH. S’estima que més del 80% de les persones sexualment actives s’infecten per VPH al llarg de la seva vida. No obstant això, la major part d’aquestes infeccions (90%) no provoquen símptomes i es resolen espontàniament en els següents dos anys.

La infecció genital per un VPH oncogènic persistent pot causar lesions precanceroses que, si no es tracten, poden progressar en un càncer.

“El VPH és una de les principals causes de càncer en el món en tots dos sexes, i el càncer de coll uterí representa el 80% dels casos de càncer associats a aquest virus.”

El càncer de coll d’úter és el tercer tipus de càncer més comú entre les dones. El VPH també pot causar altres tipus de càncer anogenital i alguns càncers del cap i coll (principalment càncer de orofaringe). A més és responsable de les berrugues anogenitals, tant en homes com en dones.

QUINS FACTORS PODEN REDUIR EL RISC DE CONTREURE UNA INFECCIÓ PEL VPH?

Encara que la vacunació enfront del VPH és considerada la principal estratègia preventiva enfront del virus, existeixen altres factors que poden reduir el risc d’infecció per VPH, entre els quals destaquen:

  • Ús del preservatiu masculí (factor en el qual se centra aquest article)
  • Circumcisió masculina
  • Educació i sensibilització, així com, l’aplicació d’estratègies adequades per a reduir els comportaments sexuals d’alt risc

 

EL PAPER DE L’ÚS DEL PRESERVATIU MASCULÍ EN LA TRANSMISSIÓ DE LA INFECCIÓ PEL VPH

El comportament sexual d’alt risc augmenta el risc d’infecció anogenital pel VPH tant en homes com en dones. No obstant això, s’ha demostrat que l’ús correcte i continuat del preservatiu masculí pot reduir el risc d’infecció i de patologies relacionades amb el VPH (berrugues anogenitales, lesions precanceroses i càncer). També s’ha evidenciat la relació entre l’ús del condó masculí amb l’augment de la regressió de les lesions precanceroses i l’aclarament de la pròpia infecció per VPH.

CONTINUA LLEGINT AL BLOG

Article escrit per ANNA SAURAInstitut Català d’Oncologia / IDIBELL

(Publicat a Mejorsincancer.org)